Rijswijk omarmt burgerparticipatie met nieuwe verordening

Rijswijk omarmt burgerparticipatie met nieuwe verordening

Dinsdag 26 maart heeft de gemeenteraad van Rijswijk unaniem ingestemd met een nieuwe participatieverordening, die de weg vrijmaakt voor een grotere betrokkenheid van inwoners bij het beleid en de activiteiten van de gemeente. Deze verordening is mede tot stand is gekomen dankzij de input van de inwoners van Rijswijk.

Van concept tot realisatie
Burgerparticipatie is het proces waarbij inwoners en ondernemers een actieve rol spelen in het vormgeven van gemeentelijk beleid en beslissingen die hen direct aangaan. Deze nieuwe verordening gaat echter een stap verder dan voorheen: niet alleen bij de vorming van beleid, maar ook bij de uitvoering en evaluatie ervan zullen inwoners meer inspraak hebben. Bovendien voorziet de participatieverordening in meer mogelijkheden voor inwoners om zelf initiatieven te ontplooien, met ondersteuning vanuit de gemeente.

Participatie van inwoners
Opvallend is dat de verordening zelf tot stand is gekomen met actieve participatie van de inwoners. Enkele honderden burgers hebben hun stem laten horen over diverse aspecten, waaronder hun motivatie om wel of niet deel te nemen aan gemeentelijke besluitvorming, op welke manier zij willen bijdragen en welke taken zij liever zelf oppakken dan aan de gemeente overlaten. Hieruit kwam duidelijk naar voren dat inwoners waarde hechten aan de mogelijkheid om hun eigen ideeën te verwezenlijken binnen de gemeente.

Versterking van sociale cohesie
Wethouder Participatiebeleid, Armand van de Laar, beschouwt de goedkeuring van de participatieverordening als een belangrijke mijlpaal: “Participatie dient een groter doel dan alleen het hebben van een toegevoegde waarde aan gemeentelijk beleid. Participatie vergroot namelijk ook de sociale cohesie in de stad. Via participatie krijgen inwoners inzicht in vele wensen en verschillende belangen in de stad. Via participatie leer je vaak je eigen leefomgeving kennen op een manier zoals je er nog niet eerder naar had gekeken. Het draagt bij aan het besef dat we samen een gemeenschap vormen.”