[VIDEO] Pilot met luchtreinigers moet corona buiten de deur houden

[VIDEO] Pilot met luchtreinigers moet corona buiten de deur houden

De Mariaschool en Eetcafé De Guyter hebben sinds kort luchtreinigers. Dit is een pilot om te kijken of de kwaliteit van de lucht beter wordt en dat het coronavirus zoveel mogelijk buiten de deur blijft.

Initiatief
Eerlijk Alternatief Pijnacker-Nootdorp pleit voor dit initiatief en hoopt dat dit uiteindelijk breder wordt ingezet in de gemeente.

Onderzoek
De gemeente wacht de uitslag van het onderzoek dat de TU Eindhoven uitvoert af. Wethouder Frank van Kuppeveld heeft in de raadsvergadering toegezegd het onderzoek serieus te nemen, al plaatste hij wel vraagtekens bij de relatie tussen de luchtreinigers en het terugdringen van het aantal besmettingen. Dit gaat nog een vervolg krijgen.