Geen nieuwe aanbieders voor deelscooters in Leidschendam-Voorburg

Geen nieuwe aanbieders voor deelscooters in Leidschendam-Voorburg

Go Sharing en Felyx blijven de enige aanbieders voor deelscooters in Leidschendam-Voorburg. Dat zegt de gemeente na de evaluatie van het eerste jaar van de pilot.

Tweejarige pilot
De scooters zijn sinds 2021 een onderdeel van ons straatbeeld. Toen startte de gemeente in samenwerking met de twee bedrijven een tweejarige proef om bewoners een nieuw middel voor deelvervoer te kunnen bieden. Nu na het eerste jaar is er een tussentijdse evaluatie opgemaakt. De pilot deelscooters loopt nog tot begin 2023.

Geliefd én geducht
Uit een evaluatie blijkt dat de deelscooters van GO Sharing en felyx goed worden gebruikt, bijvoorbeeld voor ritten tussen Leidschendam-Voorburg en het centrum van Den Haag. Ongeveer de helft van de gebruikers zijn jongeren tussen de 19 tot en met 28 jaar oud. De overige gebruikers zijn verdeeld over alle leeftijdscategorieën.

Hoewel de één graag gebruikt maakt van de scooters, zijn ze voor andere een doorn in het oog. Zo zijn er geregeld klachten over waar de tweewielers na gebruik worden achtergelaten. Zo blokkeren ze soms stoepen of worden zelfs midden op de weg achtergelaten.

Overlast beperken
Wethouder Astrid van Eekelen (verkeer en vervoer): “De scooters worden goed gebruikt en voorzien duidelijk in een behoefte. Daar zijn we blij mee. Tegelijk krijgen we signalen dat foutgeparkeerde scooters op stoepen overlast geven en dat is uiteraard niet de bedoeling.”

De wethouder geeft aan dat gedurende de proef aanpassingen worden doorgevoerd om de overlast terug te dringen: “We hebben na de evaluatie duidelijk afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het inrichten van vaste scooterparkeerplekken en aanpassingen van het servicegebied. Tijdens de looptijd van de pilot blijven we monitoren hoe het ‘delen’ werkt en worden afspraken gemaakt om verrommeling van scooters op straat tegen te gaan.”

Afgelopen jaar hebben de aanbieders na signalen van inwoners en gebruikers al de straten van het servicegebied aangepast. Hierdoor kunnen de scooters niet overal meer geparkeerd worden of om meer ruimte te geven voor spreiding, bijvoorbeeld rondom randstadrailstation Leidschendam-Voorburg en in de omgeving van winkelcentrum Prinsenhof. Ook zijn GO Sharing en felyx in gesprek met Westfield Mall of the Netherlands over meer vaste parkeervakken voor scooters bij het winkelcentrum.

Geen nieuwe aanbieders
Na het eerste jaar heeft de gemeente in overleg met Go Sharing en Felyx besloten dat de twee bedrijven vooralsnog de enige aanbieders blijven voor Leidschendam-Voorburg.

Vragen of klachten
Als inwoners of gebruikers van deelscooters vragen of klachten hebben over bijvoorbeeld foutgeparkeerde of kapotte deelscooters, kunnen zij dit direct melden bij GO Sharing of felyx, zo laat de gemeente weten. Het telefoonnummer of mailadres staat op elke deelscooter.