Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Bas Sluis

Koninklijke Onderscheiding uitgereikt aan Bas Sluis

Burgemeester Björn Lugthart reikte op dinsdagmiddag 8 februari een Koninklijke Onderscheiding uit aan Bas Sluis. Van 1976 tot 2013 was hij werkzaam als conrector van het Stanislascollege. In die functie was hij verantwoordelijk voor de portefeuille Financiën en Beheer. Maar Bas Sluis deed veel meer dan dat. Een overzicht:

Centrale rol
Zo was de heer Sluis nauw betrokken bij de diverse bouwzaken die op de scholen speelden. Hij vervulde een centrale rol in het overleg tussen alle betrokkenen bij de nieuwbouw van de school in Pijnacker. Hij hield zich bezig met de architectuur van het pand tot aan het kiezen van de stenen en het uitzoeken van kunstprojecten. Bij het Stanislas organiseerde hij ook reünies en schoolreizen.

Van vele markten thuis
Daarnaast heeft hij op maatschappelijk vlak veel betekend. Zo was hij was van 2002 tot 2011 bestuurslid en in 2017 penningmeester van de RK Parochie Christus Koning locatie Pijnacker. Hij heeft veel betekend voor de locatieraad en hield als bestuurder het te behalen resultaat goed in het oog. Of het nu ging om ondersteunende taken, een adviserende rol of bestuurlijk inzicht. Het bestuur kon altijd een beroep op hem doen.

Naast zijn vrijwilligerstaken bij de kerk was de heer Sluis van 2004 tot 2015 bestuurslid bij Zwembad De Viergang in Pijnacker. Van 2006 tot 2014 was hij voorzitter en deed hij de financiën en personeelszaken.

SKOP
Ook zijn inzet voor het katholiek onderwijs mag niet ongenoemd blijven. Zo was hij van 1994 tot 2008 secretaris van de SKOP (Stichting Katholiek Onderwijs Pijnacker). Deze stichting hield zich bezig met kwaliteitsimpulsen en initiatieven voor het onderwijs op de vijf SKOP-scholen in onze gemeente. Van 2015 tot 2019 was hij bestuurslid van SKOP, eerst in de functie van penningmeester en later in de functie van voorzitter. Bij het onverwacht vertrek van de algemeen directeur heeft hij ervoor gezorgd dat SKOP kon blijven functioneren.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau
Verder is Bas Sluis voorzitter van de Probusclub Pijnacker-Nootdorp en secretaris van de Pijnackerse Bridgeclub. Hij wordt omschreven als een plichtsgetrouwe vrijwilliger op wie altijd een beroep kan worden gedaan en als een echte verbinder. Zowel op kerkelijk-, sportief- als onderwijsgebied is hij van grote betekenis voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Om die reden werd de heer Sluis benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.