De paddentrek is gestart

De paddentrek is gestart

De paddentrek in Delfland is weer begonnen! De dieren zijn op weg naar de sloten om zich voort te planten. Ze starten met de avondschemering. Deze beschermde dieren hebben de afgelopen winter in de grond, onder stenen en in composthopen gezeten. Tijdens de paddentrek komen de dieren boven de 6º C tevoorschijn, zeker als het regent.

Overzetacties
Natuurlijk Delfland organiseert overzetacties. In onze streek is dat het geval in Delfgauw op de Delftsestraatweg en in Nootdorp op het Hazepad en de Veenweg. Ook zijn op de diverse locaties de straatputten afgedekt met een rooster. Want dat zijn dodelijke vallen voor de padden.

Overzetters
De padden worden in de regio Delfland op 17 locaties geholpen door ca 300 mensen. De meeste locaties zijn te herkennen aan verkeersborden.

Als de padden bij hun trektocht een verkeersweg oversteken worden ze in grote aantallen doodgereden. Er zijn op sommige plekken nog paddenoverzetters nodig. Bel dan 0633001742 of stuur een email aan natuurlijkDelfland@knnv.nl.

De actuele situatie voor de paddentrek is te vinden op https://delfland.knnv.nl/padden-overzetten/