Staatsbosbeheer organiseert een boswachtersspreekuur

Staatsbosbeheer organiseert een boswachtersspreekuur

Staatsbosbeheer organiseert op woensdag 23 februari een boswachtersspreekuur. Van 12.00 tot 18.00 uur beantwoorden de boswachters vragen en geven informatie over de voorbereidingen, boswerkzaamheden en herplant van het bosonderhoud in 2023. De boswachters zijn te vinden bij de ingang van de Balij, Kurkhout 100 in Zoetermeer.

Voorbereidende werkzaamheden
De voorbereiding bestaat uit het inventariseren en het markeren van de bomen die weggehaald of beschermd moeten worden; dit noemen we blessen. Er worden zorgvuldig drie typen bomen geselecteerd: bomen waar komende jaren extra energie en tijd in wordt gestoken om ze te laten ontwikkelen tot grote en imposante bomen. Er zijn ook bomen die moeten wijken om meer variatie in het bos te genereren en bomen die geen speciale rol in het bos gaan vervullen en daardoor kunnen blijven staan.

Werkzaamheden in 2023
Volgend jaar worden tijdens de boswerkzaamheden de rood gemarkeerde bomen weggehaald; dit zal een aantal weken in beslag nemen. Als dit klaar is worden daaropvolgend plantseizoen bomen en struiken terug geplant; bos blijft hierdoor bos. Bij het terugplanten wordt rekening gehouden met een gevarieerd aantal soorten bomen en struiken, die bijdragen aan de duurzaamheid en biodiversiteit van het bos.

Biodiversiteit
Tijdens het bosonderhoud is het van belang om na te denken over een duurzaam en veilig behoud van het bos in de komende decennia. Doordat de meeste bospercelen zijn aangeplant met bomen van veelal dezelfde soort en leeftijd, bereiken we dit doel alleen door bij te sturen en gefaseerd ruimte te maken in het bos. Zo kunnen er nieuwe boom- en struiksoorten worden aangeplant en ontstaat er een grotere variatie in leeftijd en soorten. Het resultaat is meerdere lagen (hoogteverschillen) en een hogere biodiversiteit aan flora in het bos dat weer een thuis biedt aan verschillende diersoorten.