Verkiezingsprogramma ChristenUnie en de SGP: ‘Solidair in Pijnacker-Nootdorp’

Verkiezingsprogramma ChristenUnie en de SGP: ‘Solidair in Pijnacker-Nootdorp’

De ChristenUnie en de SGP willen ook de komende jaren weer samen de inwoners vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. De partij vind dat politieke samenwerking in onze gemeente belangrijker is dan ooit, in een wereld die ook op gemeentelijk niveau vraagt om verantwoorde keuzes.

Jarenlang ervaring
Lijsttrekker is Rob van der Welle (ChristenUnie),en tweede op de lijst is Cock Weerheim (SGP). Dit duo heeft jarenlang ervaring in de politieke arena en staat garant voor een constructieve onderlinge samenwerking.

Hieronder vind je een samenvatting van de zaken waar deze twee politieke partijen voor staan. Het is gevat onder de titel ‘Solidair in Pijnacker-Nootdorp’.

Polarisatie
‘Nog steeds voelen we de gevolgen van de coronacrisis. Veel inwoners ervaren nog dagelijks de fysieke impact van COVID-19. Economisch zijn er grote klappen gevallen en de maatregelen hebben bij jong en oud sociale en psychologische sporen achtergelaten.
De polarisatie is toegenomen. We konden elkaar niet ontmoeten en elkaars mening nuanceren. Er is teleurstelling in de samenleving en in de overheid. Mensen voelen zich niet begrepen, niet gezien en soms zelfs helemaal klemgezet.

Oog voor elkaar
Wij zijn ons van deze dingen bewust en zien dat de manier waarop we met elkaar de samenleving vorm geven ter discussie staat. Gelukkig hebben we ook gezien dat als het erop aankomt we in Pijnacker-Nootdorp oog voor elkaar hebben. Dat we in staat zijn om elkaar op creatieve manieren te vinden en elkaar te helpen. Wij zijn ervan overtuigd dat het meer dan ooit belangrijk is om te geloven in en te werken aan een gemeente waar het niet meer gaat om ‘ik’ maar steeds meer om ‘wij’.
Daarom gaan wij met dit programma van hoop de komende verkiezingen in.

Investeren in zorg en elkaar
Wij willen als ChristenUnie/SGP meebouwen aan een samenleving waarin aandacht is voor wat echt telt: We willen investeren in zorg voor elkaar, in een overheid die bondgenoot is van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp, in een duurzame economie en in keuzes die goed zijn voor Gods schepping.

Bij het zoeken naar antwoorden op de uitdagingen van deze tijd laten wij ons als christelijke partij inspireren door de Bijbel. In de Bijbel gaat het over mensen, over samenleven en ook over de overheid.

Bescherm het zwakke en reguleer het sterke
Wij beseffen heel goed dat de overheid niet alle vraagstukken gaat oplossen. De samenleving is niet maakbaar. Maar de overheid is er volgens ons wel om het zwakke te beschermen en het sterke te reguleren.’

De kernboodschap omvat in de visie van ChristenUnie en de SGP vooral:
1) zorg dat iedereen meetelt
2) investeer in de toekomst van gezinnen en kinderen
3) kom op voor (godsdienst)vrijheid
4) geef onderdak aan mensen in nood
5) zorg voor rentmeesterschap en duurzaamheid

In het verkiezingsprogramma wordt dit verder uitgewerkt. Je vindt het hele programma hier