Raadsvergadering: Ontwerp bestemmingsplan Balij-Bieslandsebos vastgesteld: Schuur Laakweg mag voorlopig blijven staan

Raadsvergadering: Ontwerp bestemmingsplan Balij-Bieslandsebos vastgesteld: Schuur Laakweg mag voorlopig blijven staan

Donderdagavond werd tijdens de besluitvormende raadsvergadering gesproken over het ontwerp bestemmingsplan Balij-Bieslandse Bos. Het originele plan dat stamt uit 2007 moet geactualiseerd worden.

Een langlopend proces
Omdat het proces veel tijd in beslag heeft genomen, is er voor gekozen om met een nieuw voorontwerpbestemmingsplan de procedure in te gaan. Daarnaast spelen er in het gebied een aantal zaken met een langere historie. Een aantal ruimtelijke ontwikkelingen zijn niet opgenomen in het nieuwe voorontwerpbestemmingsplan vanwege strijdigheid met het gemeentelijke beleid. Wel is de gemeente met de initiatiefnemers van een ruimtelijke ontwikkeling in gesprek geweest. De gemeenteraad heeft dan ook in juni 2020 opnieuw het plan vrijgegeven voor inspraak.

Met een schone lei beginnen
In het plan staan een aantal percelen genoemd waarvan de bestemming niet of niet helemaal overeen komt met de plannen van het gebied. Deze percelen zouden, eventueel met een kleine wijziging, in de huidige vorm kunnen blijven in het gebied. Op die manier wordt er een streep getrokken onder wat wel en niet mag en wordt er vanaf dat moment duidelijk gehandhaafd.

Lang debat over ‘illegale schuur’ aan Laakweg 24
Het grootste deel van het debat ging over een perceel aan de Laakweg. Hier heeft een bewoner een grote schuur neergezet die niet binnen het bestemmingsplan ligt en waarvan een aantal partijen vindt dat de schuur wel moet worden afgebroken. Partij voor de Dieren, Gemeentebelangen en Eerlijk Alternatief diende daarom een verzoek (amendement) in om dit perceel uit het plan te halen.

Carla van Viegen van de Partij voor de Dieren: “De eigenaar wist wat hij kocht. Willens en wetens heeft hij een illegale garage neergezet. Wij vinden nu dat de gemeente moet handhaven.”

Janno Meijer van CDA Pijnacker-Nootdorp was kritisch in het debat. “Als ik terugkijk op dit proces dan verdient het geen schoonheidsprijs. We zijn in 2006 met dit plan begonnen. We zijn er met dit plan nu achtergekomen wat er allemaal staat in het gebied. Er zijn discrepanties tussen papier en handhaving. Mensen hebben daardoor ruimte gevoeld en genomen.” Er werd door de indieners van het verzoek gesproken over illegale plaatsing van de schuur. Janno Meijer: “De term ‘illegaal’ vind ik lastig. We zijn met z’n allen een lekenbestuur en geen juristen. Als we dan toch op die stoel gaan zitten dan heb ik te weinig kennis. Ik vertrouw daarnaast op de ambtenaren die deze stukken gemaakt hebben.” Ina Mantjes van Gemeentebelangen was stellig: “Gedurende de procedure van het bestemmingsplan had hier niet gebouwd mogen worden en dus is het illegaal.”

Jan Nederveen van Progressief Pijnacker Nootdorp noemde het debat vergaderen op huisnummer. “Elk van de 15 percelen in het plan heeft een eigen geschiedenis. Ik kan me voorstellen dat er situaties zijn waar er wel groen wordt in geleverd. Dat moet gecompenseerd worden. Het idee van het compensatiebeginsel is daarom een goede gedachte om uit te werken.” Het CDA vindt verder ook dat er eerder gehandhaafd had moeten worden.

Oplossing zoeken voor Laakweg 24
Na een lang debat diende Progressief Pijnacker-Nootdorp samen met het CDA een verzoek (motie) in om een oplossing te zoeken die juridisch correct is voor de Laakweg en groene kwaliteit toevoegt aan het buitengebied. Dit voorstel haalde de meerderheid van de stemmen.