Raadsdebat Milieuplatform: Partijen zijn het eens over investering waterkwaliteit “We moeten meer handhaven”

Raadsdebat Milieuplatform: Partijen zijn het eens over investering waterkwaliteit “We moeten meer handhaven”

Maandag werd het raadsdebat van het Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp gehouden in de raadszaal van Pijnacker-Nootdorp. Er werden verschillende stellingen voorgelegd aan alle politieke partijen.

Stelling
Eén van de stellingen ging over de waterkwaliteit. “Noodzakelijke kwaliteitsverbeteringen van het oppervlaktewater betekent ook verregaande beperking voor gebruik. Strengere controles van bedrijven door ht Hoogheemraadschap en Pijnacker-Nootdorp betekent het meer investeren.”

Handhaven
Het debat werd gevoerd tussen CDA Pijnacker-nootdorp, Trots en Progressief Pijnacker-Nootdorp. Frank van Kuppeveld van CDA: “Op deze stelling zeg ik volmondig JA! Qua bestrijdingsmiddelen zijn we al gehalveerd, maar we moeten nog een keer halveren. Dat kan onder andere door meer te handhaven. Als we vervuiling sneller opsporen, dan kunnen we beter handhaven. Het duurt nu te lang.”

Economisch delict van maken
Harald van Zielst van Trots is het hier mee eens: “Maak van de overtreding een economisch delict. Dan kunnen we ook versneld verzwaren in boetes. Ik moet wel zeggen dat de tuinbouw goed bezig is en dat het water best goed op orde is, maar we moeten mensen wel dwingen om beter om te gaan met water door te handhaven. Er moet dan wel geld beschikbaar zijn voor de omgevingsdienst om actie te ondernemen.”

Deze afspraak gaan we maken
Ook Progressief Pijnacker-Nootdorp is het eens met de stelling. Marieke van Bijnen: “Water is van levensbelang voor mens, dier en milieu. Strenger toezien en handhaven lijkt ons een goed plan. Investeren vanuit de gemeente lijkt me daarbij ook goed. Ik denk dat we het met elkaar moeten gaan doen.” Op de vraag hoe we dit als gemeente moeten aanpakken is Marieke duidelijk: “Het zicht moet meer vergroot worden. Dat moeten we met elkaar gaan oppakken en vooral ook investeren in samenwerking met Hoogheemraadschap. We moeten doorpakken. Deze afspraak gaan we maken!”

Handhaven ook als het faillissement betekent
Tijdens het debat werd ook besproken wat het betekent voor bedrijven die hun zaken niet op orde hebben en geen geld hebben om aanpassingen te doen die nodig zijn. Frank van Kuppeveld: “Als een ondernemer niet het geld heeft om een probleem op te lossen, dan heeft hij een probleem. Je hebt aan de regels te voldoen. Als bedrijf heb je de plicht om je vloer en de leidingen op orde te hebben. Daar moet op gehandhaafd worden, ook al betekent dat het omvallen van je bedrijf.” Harald van Zielst van Trots is het daar mee eens. “Regels zijn regels. Die moeten we handhaven, ook als dat leidt tot een faillissement van een bedrijf.”