Raadsdebat Milieuplatform: Wel of geen windmolens in de gemeente?

Raadsdebat Milieuplatform: Wel of geen windmolens in de gemeente?

Tijdens het raadsdebat van Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp dat maandagavond gehouden werd, kwam ook de stelling over windturbines in Pijnacker-Nootdorp aan bod. Willen de partijen windmolens in de gemeente? En onder welke voorwaarden?

Stelling
“Energiebesparing, het opwekken van zonne-energie en geothermie zijn onvoldoende om de klimaatdoelen van 2030 te realiseren. Daarom moet Pijnacker-Nootdorp ook kiezen voor windturbines.”

Uiteenlopende meningen
Het debat werd gevoerd door Bernard Minderhoud van Gemeentebelangen, Bart van Straten van de VVD en Marieke van Bijnen van Progressief Pijnacker-Nootdorp. Minderhoud is tegen de stelling: “Het is niet mogelijk om met alleen zonne-energie en geothermie de doelstellingen te behalen. We hebben altijd aangegeven dat we geen windturbines willen. Die horen op zee en niet op land. We staan voor de idealen zoals we die zelf hebben neergezet. Binnen de bebouwde kom vinden we een windmolen geen idee. We zijn wel voor het onderzoeken van kernenergie.”

Turbines van maximaal 30 meter
VVD is deels tegen de stelling: Bart van Straten is in de basis ook tegen windturbines: “Geothermie en zonne-energie, daar zien we wel wat in maar geen windturbines. Daar is Pijnacker-Nootdorp te dichtbevolkt voor. We hebben een hartstikke mooie kustlijn. Daar is plaats voor windmolens. We kunnen er dan ook in heel Nederland gebruik van maken.” De VVD woordvoerder gaf later in het debat aan dat de partij zich wel kan voorstellen dat er windmolens komen met een maximale hoogte van 30 meter in een kassengebied maar niet op het grondgebied van Pijnacker-Nootdorp.

Windenenergie moet geen taboe zijn
Marieke van Bijnen van Progressief Pijnacker-Nootdorp: “Ik sta hier alleen bij deze stelling. Wij denken dat windenergie niet een taboe onderwerp moet zijn. We moeten een windmolen natuurlijk niet overal willen plaatsen. Maar langs snelwegen of bedrijventerreinen zie ik wel mogelijkheden. Alle manieren van energie zijn van belang en als we de plekken zorgvuldig kiezen dan moet het kunnen.” Progressief Pijnacker-Nootdorp is dus voor de stelling. “Maar wel als je het bekijkt vanuit de volledige energiemix”, zo besluit van Bijnen.