Eerste stap voor vorming college burgemeester en wethouders is gestart

Eerste stap voor vorming college burgemeester en wethouders is gestart

Donderdagavond werd tijdens een raadsbijeenkomst de eerste stap gezet tot de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders in Pijnacker-Nootdorp met een raadsakkoord voor de periode 2022-2026.. Eerlijk Alternatief neemt de regie voor deze formatie.

Grootste partij neemt de leiding
Het formeren van een nieuw college gebeurt door de partij die de meeste stemmen binnenhaalde tijdens de verkiezingen. Dat is Eerlijk Alternatief. Voor de vorming van een nieuw college is verkenner en beoogd informateur Jong aangetrokken. Alle politieke partijen gingen akkoord met de benoeming.

Verkenner is geboren in Pijnacker-Nootdorp
Hans de Jong heeft zijn ervaringen opgedaan tijdens zijn werkzame leven bij de overheid en specifiek tijdens zijn politiek bestuurlijke functies. Daarnaast kent hij de gemeente goed. Hij is in Pijnacker-Nootdorp geboren en getogen. De andere fracties reageerden vol lovende woorden en met veel respect op de bekendmaking van verkenner De Jong.

Voortvarend
Hans de Jong gaat voortvarend aan de slag. Hij heeft vertrouwelijke gesprekken ingepland met alle negen fracties waarin hij hen zal vragen de verkiezingsuitslag te duiden, te vertellen welk beeld zij hebben bij de vervolgstappen, de bereidheid peilen voor een breed gedragen raadsakkoord. Dit verslag zal aan de raad op 11 april aangeboden worden. De raad gaat hierover in debat en zal verdere stappen formaliseren.