Vertrekkende raadsleden koninklijk onderscheiden

Vertrekkende raadsleden koninklijk onderscheiden

Dinsdagmiddag nam de gemeenteraad van 2018 – 2022 afscheid tijdens een speciale afscheidsraad. Voor zes raadsleden was deze middag extra bijzonder. Zij werden, als dank voor hun jarenlange inzet, benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Peter van den Heuij (VVD), Cock Weerheim (CU-SGP), Jan Nederveen (PPN), Ina Mantjes (GB), Edo Haitsma (VVD) en Edward de Lanoy (CDA) ontvingen het lintje van burgemeester Björn Lugthart.

Peter van den Heuij
Peter van den Heuij vervulde 12 jaar vele rollen in de raad. Hij was onder andere fractievoorzitter van de VVD, formateur en voorzitter van de commissie benoeming Burgemeester. Zijn motivatie om de politiek in te gaan, was omdat hij ook een steentje wilde bijdragen aan de eigen woon- en leefomgeving. Dat heeft hij de afgelopen 12 jaar zeker gedaan.

Cock Weerheim
Cock Weerheim was het langstzittende raadslid en daardoor ook de nestor van de gemeenteraad. Als hij geen raadslid was dan was hij buitenraadslid. Daardoor is hij al sinds november 1994 betrokken bij de raad van Pijnacker en na de fusie van de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. Politiek is vanuit thuis, als SGP’er er met de paplepel ingegoten en zit namens CU-SGP in de raad. Naast het nestorschap zat hij in de vorige raadsperiode ook in de werkgeverscommissie. In deze periode was hij ook bijna 2 jaar voorzitter van de agendacommissie en trad hij ook regelmatig op als voorzitter tijdens raadssessies. In de nieuwe raadsperiode gaat hij als fractielid van buiten de raad gaat deelnemen.

Jan Nederveen
Jan Nederveen kwam in maart 2010 voor fractie Groen-Links in de raad. Hij was woordvoerder op ruimtelijke ordening en duurzaamheid. Ook in 2018, bij de samenvoeging van Groen-Links en PvdA kwam hij namens Progressief Pijnacker-Nootdorp in de raad en was sinds 2020 fractievoorzitter. In de gehele periode zette hij zich in om de gemeente Pijnacker-Nootdorp duurzamer te maken. Met mooie, heldere en bevlogen betogen probeerde hij iedereen te overtuigen.

Ina Mantjes
Ina Mantjes is vanaf 2010 raadslid binnen de gemeente Pijnacker-Nootdorp voor de fractie Gemeentebelangen. Ze had nog best langer raadslid willen zijn, want het raadswerk is nooit af, maar gaat binnenkort verhuizen naar de gemeente Leidschendam-Voorburg.

Edo Haitsma
Edo Haitsma begon in 2010 eerst als buitenraadslid om vervolgens door te stromen in de raad. Hij is geboren in Enschede en sinds 2008 wonend in Nootdorp. Bewust gekozen vanwege de groene omgeving waarbij de stad altijd dichtbij is. Hij zette zicht onder andere in voor ruimtelijke ordening, maar in de laatste raadsperiode vooral voor de jongere generatie.

Edward de Lanoy
Edward de Lanoy kwam in 2014 in de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp. Hij had al veel politieke ervaring als Directeur Fractiebureau CDA in de Tweede Kamer. In de periode 2014 – 2018 was hij voorzitter van de werkgeverscommissie. In die periode en ruim een jaar in deze laatste periode, als fractievoorzitter van het CDA.