[VIDEO] Kesslerpark wordt omgebouwd tot woon- en werk omgeving

[VIDEO] Kesslerpark wordt omgebouwd tot woon- en werk omgeving

Wethouder Armand Van de Laar ontving deze week de gedeputeerden Anne Koning en Willy de Zoete, wethouder Bruines (Den Haag) en wethouder Vollebregt (Delft), Chris van Voorde (directeur Innovation Quarter), Marjolein Steinebach (MRDH) in het voormalig Shell-complex aan het Kesslerpark.

Samenwerking verkennen
De bestuurders bezochten het fieldlab van Rijswijk Centre for Sustainable Energy (RCSG) waar TNO verder onderzoek verricht naar geothermie en boringtechnieken. Ze maakten verder kennis met het nieuwe bezoekers- en informatiecentrum de Energy Cave, een plek waar partijen samenwerking verkennen met het onderwijs, bedrijfsleven en de arbeidsmarkt.

Grote potentie
Het voormalig Shellcomplex aan Kesslerpark heeft grote potentie voor een campus die plek biedt voor bedrijven en (onderwijs)instellingen op het gebied van duurzame energie, life sciences en overige innovatieve sectoren.

Van industrie naar woon-werkgebied
De herontwikkeling naar een aantrekkelijk stedelijk woon-werk gebied met campus wordt ook regionaal als economische versterking gezien. Vanwege de grootte van het gebied en de ligging naast het station, is deze plek van regionale betekenis in de regio en biedt het vestigingsruimte. De provincie, gemeenten Den Haag en Delft, MRDH en IQ, omarmen de plannen.

Met de vestiging van onderzoekslaboratoria, onderwijs en gerenommeerde én startende bedrijven en organisaties kan het gebied uitgroeien tot een aantrekkelijk economisch cluster op gebied van schone economie en innovatie.