Nieuwe Adviesraad Stompwijk geïnstalleerd

Nieuwe Adviesraad Stompwijk geïnstalleerd

Afgelopen week is de nieuwe Adviesraad Stompwijk geïnstalleerd door locoburgemeester Astrid van Eekelen en is tegelijkertijd afscheid genomen van de vertrekkende Adviesraadsleden.

Adviesraad Stompwijk
De Adviesraad is een belangrijke schakel tussen de gemeente en inwoners, en door de gemeente ingesteld op basis van de gemeentewet. De Adviesraad zet zich in voor de belangen van Stompwijk en het buitengebied, en geeft advies aan het college en de gemeenteraad.

Astrid van Eekelen: “In de afgelopen periode hebben we in de samenwerking met de Adviesraad goede stappen vooruit gemaakt, onder andere met de Stompwijktafel en de verordening Adviesraad. We kijken ernaar uit om deze samenwerking met de nieuwe Adviesraad voort te zetten. Daarnaast wil ik mijn dank en waardering uitspreken aan de vertrekkende Adviesraadsleden voor hun inzet en betrokkenheid in de afgelopen jaren.”

Verkiezing Adviesraad Stompwijk
De inwoners van Stompwijk konden op 14,15 en 16 maart aangeven wie namens de Adviesraad hun stem kan vertegenwoordigen. Van de 1860 kiesgerechtigde inwoners hebben er 862 een geldige stem uitgebracht. Er zijn zes nieuwe adviesraadsleden gekozen. Eén lid (Patrick Luk) gaat zijn tweede termijn in en er is een reserve adviesraadslid.

Voor de bestuursperiode 2022 – 2026 zijn de nieuwe leden:.

  • Tini Lansbergen-van den Akker (553 stemmen)
  • Patrick Luk (539 stemmen)
  • Maarten van der Meer (427 stemmen)
  • Bert Wolterbeek (356 stemmen)
  • Suzanne Huisman (312 stemmen)
  • Jurriaan van Ravesteijn (300 stemmen)
  • Koen Quint (294 stemmen)
  • Vincent de Vrind staat met 245 stemmen op de reserveplaats.

Tijdens de bijeenkomst werd afscheid genomen van de vertrekkende Adviesraadsleden Stef Verburg, Nicole v/d Bosch, Peter Zandbergen, Michiel Guyt en Leo Oliehoek.


Foto door: MG Fotografie / Michel Groen