Verkenner voor nieuw college stapt op vanwege discussie over vergoeding

Verkenner voor nieuw college stapt op vanwege discussie over vergoeding

Maandagavond zou verkenner Hans de Jong een eerste verslag doen over de verkenningsfase aangaande de gesprekken die zijn gevoerd met de partijen voor de vorming van een nieuw college. Echter, de Jong heeft vandaag per brief laten weten dat hij vanavond niet aanwezig is en zijn functie per direct neerlegt.

Vergadering over betalen vergoeding
Reden voor het opstappen is de vergadering die is belegd over het al dan niet betalen van een vergoeding die de Jong vroeg voor zijn werkzaamheden. Hij is ontstemd over het feit dat het überhaupt een onderdeel van discussie was. De Jong: “Donderdag jongstleden ben ik geïnformeerd dat het presidium /de meerderheid van de fractievoorzitters niet bereid is tegemoet te komen aan mijn verzoek voor een reële vergoeding voor mijn inzet. Dit bericht heeft mij geschokt. In eerste instantie was ik verbaasd en verwachtte ik dat het een misverstand betrof. Ik heb er ook nog een nachtje over geslapen. Inmiddels heb ik wel van de fractievoorzitter van Eerlijk Alternatief vernomen dat mijn verzoek alsnog is gehonoreerd. Maar de discussie hierover heeft al te veel schade in het vertrouwen veroorzaakt”

Professioneel werk vraagt honorering
De Jonge schrijft in zijn brief ook dat hij zijn inzet ziet als een bijdrage aan de gemeenschap van Pijnacker‐Nootdorp, zoals hij dat in het verleden ook zo vaak heeft gedaan. “Ik breng geen hoge tarieven in rekening, maar, ik verricht wel professioneel werk en de begeleiding van een proces als dit vraagt kwaliteit, ervaring en deskundigheid en een passende honorering daarvoor is niet meer dan normaal en zou geen onderwerp van gesprek moeten zijn.”

Het had niet hoeven gebeuren
Hanneke van de Gevel van Eerlijk Alternatief vertelt in gesprek met Pijnacker-Nootdorp.tv dat ze het betreurenswaardig vindt dat het zo gelopen is. Eerlijk Alternatief mag als grootste partij het formatieproces leiden. “Ik vind het jammer dat hij zo gekrenkt is en het had niet hoeven te gebeuren. Hoe het voorkomen had kunnen worden? We hadden een vergoeding vooraf kunnen bespreken. Het presidium is uiteindelijk akkoord gegaan met de betaling, maar Hans voelt zich gekrenkt omdat het een discussiepunt is en er een bijeenkomst over is geweest dat heeft hem pijn gedaan. Het is jammer want iedereen had hem hoog zitten.”

Miskenning van capaciteiten
De Jong: “De aanvankelijke weigering van een deel van de fractievoorzitters om in te stemmen met een vergoeding voor mijn diensten gaat echter veel verder dan een zakelijk meningsverschil. Ik kan het niet anders uitleggen dan een grove miskenning van mijn capaciteiten en ervaring om dit proces te begeleiden en kwetst mij als persoon. De ontstane discussie om aan mijn bescheiden verzoek tegemoet te komen heeft mij diep geraakt. Het vertrouwen is daarmee geschonden en daarmee is de basis voor een voortzetting van het (in) formatie proces onder mijn leiding weg gevallen.”

Nieuwe informateur in zicht
Van de Gevel vervolgt dat iedereen tevreden was over het proces en hem als persoon. Hans had goede plannen en had de verdieping kunnen zoeken om tot een goed en stabiel bestuur te komen. We wilden met de Jong het hele proces doorlopen. Nadat de Jong afgelopen vrijdag zijn ontslag heeft ingediend, zijn we direct gaan zoeken naar een opvolger die het proces goed snapt, ook rondom een raadsbreed akkoord en we denken die gevonden te hebben. Als alles loopt zoals gepland, dan kunnen we donderdag zijn naam bekend maken en kan de vertraging in het proces zo klein mogelijk gehouden worden.”

Vergadering om 20:00
Vanavond blijft het onderwerp wel op de agenda staan. Hoe het proces verder zal verlopen zal vermoedelijk maandagavond bekend gemaakt worden, maar het kan ook zijn dat er intern eerst gekeken moet worden hoe het proces verder aangepakt wordt. Alle fracties komen in ieder geval voor de vergadering van vanavond nog bijeen.