Wethouder overleeft motie van afkeuring rondom kavelgate

Wethouder overleeft motie van afkeuring rondom kavelgate

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 21 april werd een fel debat gevoerd over het proces rondom de herziening van het verzamelplan 2021-2022. Het proces dat in de volksmond bekend staat als ‘kavelgate’ deed ook tijdens deze vergadering veel stof opwaaien. Verschillende partijen vinden dat het proces niet goed begeleid is door wethouder Jense en dat de kavelkopers de dupe zijn van de herziening van het bestemmingsplan. Wethouder Jense zelf gaf eerder al aan dat de nota al jarenlang vast lag, maar dat je niet vooraf kunt weten wat de wensen zijn van de kopers. Ze onderschreef in de vergadering vorige week nogmaals dat het belang van het buitengebied zwaar weegt, maar ook het belang van de koper van het kavel die er handen en voeten aan moet geven.

Motie van afkeuring ingediend
Er werd een motie van afkeuring ingediend door Eerlijk Alternatief en Gemeentebelangen. Nita Graafland: “Wij hebben keer op keer gevraagd om concrete antwoorden en een overzicht van lijsten. Wij vinden dat de wethouder in gebreke blijft om de gegevens te voorzien aan de raad. Op grond van het ontbreken van de gegevens dienen we een motie tot afkeuring in.” De fractie van Eerlijk Alternatief vindt dat de wijze waarop dit proces is doorlopen het vertrouwen van de inwoners van Pijnacker-Nootdorp in de politiek en het bestuur heeft geschaad. Ook stellen ze dat er forse vertraging is ontstaan voor de kopers en dat de mogelijkmogelijkheid bestaat dat dit voor de gemeente en/of de betrokkenen flinke nadelige financiële gevolgen heeft. Gemeentebelangen voegde hier aan toe dat ze de handelswijze van de wethouder afkeuren.

Gemengde gevoelens
Er waren gemengde reacties op de motie. CDA steunt de motie tot afkeuring: “Het is een gele kaart die zegt dat je zoiets niet meer wil zien. We willen dit in de toekomst voorkomen.” CU/SGP stemde tegen het voorstel. Ook Partij voor de Dieren stemde tegen het voorstel. “De wethouder had beter kunnen toegeven dat er fouten zijn gemaakt, maar een motie van afkeuring gaat te ver.” Bart van Straten van de VVD steunde de wethouder: “De woorden die gebezigd zijn, zijn te zwaar, Het verdient zeker geen schoonheidsprijs, maar deze motie is te zwaar. Ook Progressief Pijnacker-Nootdorp en D66 delen deze mening. Daniël de Wolf: “De gemeente is doorgeschoten in het beschermen van de kwaliteit in onze mooie gemeente. We wilde een extra kwaliteitsslag maken en meer tijd te krijgen maar dat is niet gelukt.”

Geen meerderheid voor motie
De motie werd niet aangenomen, aangezien de meerderheid van de raad het voorstel niet steunde.