Eerbetoon aan Pijnackerse verzetsheld Henk Goldberg

Eerbetoon aan Pijnackerse verzetsheld Henk Goldberg

Na 80 jaar krijgt de Pijnackerse verzetsstrijder Henk Goldberg een blijvend eerbetoon in de vorm van een straatnaam. Goldberg hielp destijds Joodse landgenoten en hij zorgde dat Britse en Canadese vliegeniers de grens over konden. Ook bespioneerde hij in Duitsland militaire instellingen. Zijn broer die nu 91 is zegt zijn 13 jaar oudere broer nog altijd te missen.

Duitse taal
Henk Goldberg werd geboren in Utrecht maar heeft een lange tijd met zijn ouders aan de Delftsestraatweg in Pijnacker gewoond. Na zijn rechtenstudie was hij een tijd directeur van een handelsmaatschappij en via die baan was hij veel in Duitsland. Omdat hij de Duitse taal goed beheerste heeft hij onder meer ligplaatsen van Duitse slagkruisers ontdekt.

In de oorlog is hij naar Brussel gevlucht omdat hij zich bewust was van het gevaar dat zijn verzetswerk met zich meebracht. Uiteindelijk werd hij gearresteerd en op 20 april 1944 om het leven gebracht.

Offervaardig leven
Toen de oorlog voorbij was ontvingen zijn ouders van de minister van oorlog een oorkonde. Koningin Wilhelmina scheef het volgende: ‘de geest en het karakter van uw zoon Adriaan Hendrikus Aernout konden de ondraaglijke last van onrecht en Duitse furie niet langer dulden. Zijn verzet groeide met de dag tot de vijand een einde maakte aan zijn offervaardig leven.’

Eisenhower
Ook toenmalig president van Amerika Eisenhower bracht toen zijn dankbaarheid over aan de familie en nabestaanden van Henk Goldberg.

Henk Goldbergpad
Woensdag 4 mei werd rond om 16.00 uur door burgemeester Björn Lugthart het wandelpad nabij Goudenregensingel in Pijnacker het straatnaambord onthuld. De naam is het Henk Goldbergpad.