Hazepad vanaf 20 mei weer in gebruik

Hazepad vanaf 20 mei weer in gebruik

Fietsers kunnen vanaf vrijdag 20 mei weer gebruik maken van het fietspad Hazepad. Het fietspad en de kade langs het Hazepad in Pijnacker-Nootdorp waren dicht sinds december 2019. De kade was niet meer stabiel en het fietspad was verzakt. Delfland, Staatsbosbeheer en de gemeente hebben ervoor gezorgd dat de kade en het fietspad werden hersteld.

Veiligheidseisen
Om de kade weer te laten voldoen aan de veiligheidseisen moest deze worden verbreed. Hiervoor is in totaal 38.000 ton aan klei gebruikt. Twee jaar geleden merkte Delfland op dat de kade aan het Hazepad niet meer stabiel was en dat het fietspad langs de kade plaatselijk verzakte.

Bescherming
De kade beschermt het achterland tegen het water. Het fietspad is een belangrijke verkeersverbinding tussen Pijnacker-Nootdorp en Den Haag.