Gemeente wijst vier locaties aan voor tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen

Gemeente wijst vier locaties aan voor tijdelijke opvang Oekraïense vluchtelingen

De gemeente Pijnacker-Nootdorp vangt op dit moment 100 vluchtelingen uit Oekraïne op in Hotel Van der Valk in Nootdorp. De gemeente is bezig met het regelen van huisvesting voor de langere termijn en heeft hiervoor vier locaties aangewezen. Deze locaties zijn verdeeld over de verschillende woonkernen. Omwonenden zijn hierover geïnformeerd.

Opvang voor de langere termijn
De gemeente Pijnacker-Nootdorp draagt bij aan de opdracht van de Veiligheidsregio Haaglanden om opvangplekken te realiseren voor de Oekraïense vluchtelingen. De doelstelling is om tweeduizend plekken te creëren , waarvan honderd door de gemeente Pijnacker-Nootdorp worden gerealiseerd.

De acute opvang is op dit moment georganiseerd in Hotel Van der Valk in Nootdorp. Omdat er nog geen zicht is op een einde van de oorlog in Oekraïne is opvang voor de langere termijn nodig.

Zelfstandige eenheden
Daarom heeft de gemeente de afgelopen weken gezocht naar locaties waar we vanaf september 100 vluchtelingen uit Oekraïne kunnen huisvesten, op basis van volledige zelfredzaamheid. Dat betekent zelfstandige eenheden, waarin bewoners kunnen wonen, slapen, douchen en koken. Het betreft hier nog steeds een tijdelijke opvang voor een periode van maximaal 3 jaar.

Vier locaties
De gemeente heeft vier locaties aangewezen die geschikt zijn voor de opvang. Drie van deze plekken zijn gemeentelijke gebouwen die na een aantal aanpassingen direct in gebruik kunnen worden genomen. De vierde locatie is gemeentelijke grond waar mobile homes worden geplaatst.

Deze vier locaties zijn:
⦁ Een woning aan de Dwarskade in Nootdorp
⦁ Een pand aan de Meikoninginlaan in Delfgauw
⦁ Een pand aan de Molenweg in Nootdorp
⦁ het Oranjepark in Pijnacker

Communicatie met omwonenden
Omwonenden van deze locaties zijn afgelopen week schriftelijk op de hoogte gesteld. Bovendien wordt er tijdens inloopavonden gelegenheid geboden om nadere vragen te stellen. Wanneer de locaties in gebruik worden genomen, is er voor iedere locatie een aanspreekpunt waar inwoners terecht kunnen als ze vragen hebben of signalen willen delen.

Ondersteuning vanuit de gemeente
Naast het regelen van huisvesting vervult de gemeente ook een rol in het organiseren van maatschappelijke opvang voor deze vluchtelingen waarbij aandacht is voor thema’s als onderwijs, leefgeld, werk, zorg en verzekeringen.