Inzet op mentale weerbaarheid jongeren in Haaglanden het beste middel om de coronaperiode te boven te komen.

Inzet op mentale weerbaarheid jongeren in Haaglanden het beste middel om de coronaperiode te boven te komen.

Inzet op mentale weerbaarheid van jongeren is belangrijk om de coronaperiode te boven te komen. Cijfers laten zien dat corona impact heeft gehad op de gezondheid en het welzijn van jongeren in de regio Haaglanden. Zo heeft 20% van de jongeren nu nog last van ingrijpende gebeurtenissen tijdens de coronaperiode.

Gelukkig lijkt de meerderheid veerkrachtig genoeg te zijn: 64% herstelt snel na een moeilijke periode en 51% heeft voldoende vertrouwen in de toekomst. Bij een deel van de jongeren is extra inzet nodig op het mentale welbevinden. Dit zijn de belangrijke uitkomsten uit de ‘Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021’ van GGD Haaglanden.

Vragenlijst
Veel jongeren hebben een klap gekregen door de coronacrisis. Afgelopen najaar hebben zij de Corona Gezondheidsmonitor Jeugd 2021 uitgevoerd onder middelbare scholieren in de klassen 2 en 4 van het regulier voortgezet onderwijs. In totaal hebben bijna 167.000 jongeren een vragenlijst ingevuld over hun gezondheid en leefstijl, waarvan ruim 5.300 woonachtig in de regio Haaglanden.

Impact corona op jeugd
Bijna driekwart (73%) van de jongeren woonachtig in Haaglanden heeft één of meer ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt tijdens de coronaperiode. Deze gebeurtenissen omvatten in quarantaine zitten, zelf corona hebben gehad, een naaste die corona heeft gehad. Denk bijvoorbeeld aan een situatie waarin een dierbare in het ziekenhuis heeft gelegen of is overleden aan covid-19.

Ook het verlies van inkomsten of werk van (een van) de ouders telde mee als een ingrijpende gebeurtenis. Van de jongeren met één of meer ervaren gebeurtenissen heeft 20% hier nog steeds last van. Deze cijfers wijken amper af van de landelijke cijfers.

Weerbaar en vertrouwen in de toekomst
Desondanks zijn de meeste jongeren (87%) voldoende weerbaar, 64% herstelt snel na een moeilijke periode en de helft (51%) geeft aan veel vertrouwen in de toekomst te hebben. Alhoewel de meeste jongeren mentaal veerkrachtig zijn om de negatieve gevolgen van de coronacrisis te boven te komen, zullen sommige jongeren langer mentale problemen hebben. GGD Haaglanden adviseert gemeenten dan ook om te blijven inzetten op het bevorderen van de mentale weerbaarheid.