Vijf nieuwe fractieleden van buiten de raad geinstalleerd

Vijf nieuwe fractieleden van buiten de raad geinstalleerd

Tijdens de raadsvergadering van 02 juni 2022 zijn er vijf fractieleden van buiten de raad geïnstalleerd. Hierdoor kunnen deze leden namens hun fractie deelnemen aan de beeld- en oordeelvormende vergaderingen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp en andere bijeenkomsten van de raad.

De leden die zijn benoemd
John van Dijk van Eerlijk Alternatief
Jaap Koole van D66
Paul Turion van de VVD
Nick Kerklaan van Gemeentebelangen
Nicky Freriks van de Partij voor de Dieren

Eerder benoemd
Op 21 april 2022 zijn al negen fractieleden van buiten de raad benoemd. Dit raadsvoorstel voorziet in de benoeming van een tweede fractielid van buiten de raad per fractie, voor zover door de fracties een tweede persoon hiervoor is voorgedragen.