Energiearmoede in regio Den Haag

Energiearmoede in regio Den Haag

In heel Nederland worstelen mensen met energiearmoede. De sterke stijging van de energiekosten pakt vooral voor de lagere inkomens zeer nadelig uit. In de Haagse gemeentes heeft 9 procent van de huishoudens moeite met het betalen van de energierekening. Er zijn een aantal tegemoetkomingen vanuit het Rijk, waaronder een eenmalige tegemoetkoming van 800 euro voor lage inkomens.

Toeslag aanvragen
Huishoudens met een laag inkomen krijgen eenmalig extra geld voor het betalen van de energierekening. De maximale Rijksbijdrage bedraagt 800 euro per huishouden. Dat is ook het bedrag dat de gemeente Rijswijk gaat uitkeren aan alle rechthebbende huishoudens. De rijksoverheid gaat dit bedrag pas achteraf uitkeren aan gemeenten, maar bij gemeente Rijswijk zijn de voorbereidingen voor de uitbetaling van de energietoeslag al in volle gang.

Vanaf begin mei kunnen huishoudens met een inkomen op het WSM-niveau de toeslag automatisch op hun rekening verwachten als ze bij de gemeente bekend zijn en recht hebben op de energietoeslag. Andere huishoudens die nog niet bij de gemeente bekend zijn maar ook recht hebben op de toeslag, kunnen deze vanaf 16 mei zelf bij bij de gemeente aanvragen. De gemeente biedt ook op andere gebieden hulp aan huishoudens met een laag inkomen. Zo is er onder andere de schoolspullenpas voor gezinnen met een laag inkomen en schoolgaande kinderen.

Lagere energiebelasting
Al sinds vorige zomer zijn de energieprijzen aan het stijgen. Tijdens Prinsjesdag 2021 werd al bekend gemaakt dat er compensatie gaat komen in de vorm van lagere energiebelasting. Voor het gemiddelde huishouding betekent dit een daling van bijna 40 euro per maand aan belasting. Deze compensatie wordt echter niet maandelijks verrekend, maar pas bij de jaarrekening. Mensen met een onveranderd of lager energieverbruik dan in 2021 of 2020 gaan de voordelen hiervan merken. Als het verbruik echter is toegenomen kan het zijn dat een huishouden niet zoveel merkt van de lagere belasting. Energieprijzen vergelijken blijft verstandig in deze onzekere tijden. Daarbij gaat het btw-percentage voor gas, energie en stadsverwarming tijdelijk omlaag van 21 procent naar 9 procent. De verlenging duurt tot eind 2022 en dus niet tijdens de koudste wintermaanden van volgend jaar.

Inloopspreekuren en bijzondere bijstand
Gemeente Rijswijk organiseert inloopspreekuren die specifiek gericht zijn op vragen omtrent de hoge energiekosten. Rijswijkse inwoners die moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen en worstelen met de hogere energierekening kunnen hier terecht. Ze krijgen meer informatie over onder andere energiebesparende maatregelen en mogelijkheden, om zo meer grip te krijgen op de energielasten. Er zijn ook huishoudens waarvoor de energietoeslag niet genoeg is. Deze groep blijft financiële moeilijkheden ondervinden omdat de eenmalige uitkering onvoldoende dekkend is. Voor deze Rijswijkse inwoners kan de reguliere bijzondere bijstand wellicht een alternatief zijn. Het Financieel Servicepunt (FSP) is het aanspreekpunt voor deze huishoudens. Er wordt per geval gekeken naar de ondersteuning die het beste past.