Extra klanten voor de voedselbank

Extra klanten voor de voedselbank

Het wordt steeds drukker bij de voedselbank. In Nederland zijn er sinds januari 2022 zo’n 6.000 huishoudens bijgekomen. Opvallend is dat het niet alleen gaat om mensen met een minimuminkomen, maar ook mensen met een modaal inkomen. Veel Nederlandse gezinnen hebben te weinig spaargeld om tegenvallers op te kunnen vangen en hebben direct een probleem door onder andere de gestegen vaste lasten.

Hoge energieprijzen
Als voornaamste reden van de grote stijging wordt de hoge energieprijzen genoemd. Wie vorig jaar een nieuw energiecontract heeft afgesloten, zit nog even goed. Voor een ander geldt dit helaas niet. Dit probleem valt zowel te zien bij nieuwe klanten als bij mensen die terugkomen bij de voedselbank. Naar verwachting gaat het aantal nieuwe klanten van de voedselbank nog verder stijgen, naarmate steeds meer mensen een nieuw energiecontract moeten afsluiten. Daarnaast is de inflatie met bijna 10 procent ongekend hoog. Dit valt terug te zien in zo goed als alle uitgaven. Sim only vergelijken, internet vergelijken, naar de goedkopere supermarkt, het was voor veel mensen nog nooit zo belangrijk als nu. Het is belangrijk om kinderen en jongeren voor te bereiden op financiële redzaamheid in de toekomst, zodat ze niet in de problemen komen zodra ze op eigen benen staan. De Week van het geld heeft hier een belangrijke rol in gespeeld.

Vluchtelingen uit Oekraïne
Een deel van de stijging wordt veroorzaakt door vluchtelingen uit Oekraïne. Soms worden deze mensen tijdelijk geholpen door de voedselbanken. Voedselbank Haaglanden biedt tijdelijke hulp aan mensen aan die vluchtelingen uit Oekraïne in huis hebben genomen en hierdoor in de financiële problemen zijn geraakt. Inwoners van Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer die Oekraïense vluchtelingen in hun huis laten verblijven, kunnen twee maanden lang een voedselpakket ontvangen. Indien nodig, houdt de hulp langer aan. Er mag nog geen financiële leefgeldregeling zijn via de overheid of gemeente om van deze noodhulp gebruik te kunnen maken.

Financiële problemen bij modale inkomens
Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) waarschuwt voor de toename van financiële problemen bij Nederlanders met een modaal inkomen. Het instituut krijgt abnormaal veel berichten van mensen die niet langer rond kunnen komen van hun inkomen. FNV-onderzoek laat soortgelijke resultaten zien. De enquête onder haast 20.000 leden wijst uit dat een derde van de ondervraagden maandelijks te weinig geld overhoudt om een buffer op te bouwen voor grotere uitgaven. Nog eens een derde komt maandelijks geld tekort. Meer dan 60 procent heeft het dus financieel (te) krap. Een grote meerderheid van de ondervraagden, 70 procent, gaf aan vorig jaar meer geld over te houden. Ze komen in de problemen door de prijsstijgingen van energie, benzine en de dagelijkse boodschappen. Veel van de respondenten vrezen voor schulden en proberen hun gedrag waar mogelijk aan te passen aan de veranderende prijzen. Aan het onderzoek deden mensen mee uit alle beroepsgroepen en veel inkomenscategorieën.