Nita Graafland verlaat Eerlijk Alternatief en start eigen partij

Nita Graafland verlaat Eerlijk Alternatief en start eigen partij

Raadslid Nita Graafland heeft bekend gemaakt dat ze uit de fractie van Eerlijk Alternatief stapt en verder gaat als raadslid van haar eigen partij ‘Fractie Graafland’. Hierdoor ontstaat er tweede eenmansfractie naast Partij voor de Dieren in de raad van Pijnacker-Nootdorp. Tijdens de vergadering gaf Nita een verklaring.

Verklaring Nita Graafland
Tja, daar zit ik dan als.. ja als wat? Ik ben gewoon Nita Graafland raadslid van de in mijn ogen mooiste gemeente van de randstad. En daar ben ik trots op.

Waar ik niet trots op ben is het feit dat ik me heb afgesplitst van de partij waar ik het “vak” heb geleerd. De partij waarbinnen ik ben gegroeid op het gebied van het Ruimtelijk domein. Ik had de partij ook kunnen verlaten zonder medeneming van mijn zetel. Had gekund, heb ik niet gedaan. Om de volgende redenen. Er is in de afgelopen periode veel te doen geweest binnen het domein Ruimtelijke Ordening. Er is veel gedoe. Bestemmingsplannen die gerepareerd moeten worden, uitzonderingen die gemaakt worden of niet binnen vastgestelde bestemmingsplannen enz.

Ik heb de afgelopen jaren kritische vragen gesteld, we kunnen daarvan vinden wat we willen. Maar ik vond die vragen nodig omdat ik er zeker van wilde zijn of we de juiste kaders stelden en om te controleren of de gestelde kaders juist werden uitgevoerd. En ik denk dat ik de komende 4 jaren nog nodig ben in de raad om die kritische vragen te kunnen blijven stellen. Naar mijn mening kon dat niet langer vanuit mijn rol als fractielid van Eerlijk Alternatief, gelet op het feit dat de partij nu deelneemt aan het college.

Reactie van Eerlijk Alternatief
We vroegen de nieuwe fractievoorzitter Ben Glaser van Eerlijk Alternatief om een reactie. “Ik vind het heel jammer dat Nita uit de partij is gestapt omdat ze veel kennis heeft, met name op ruimtelijke ordening en het juridisch bestuurlijk gebied. Dat gaan we missen.

Tijdstip onhandig
Glaser had graag gezien dat Graafland haar besluit over het zomerreces heen zou tillen. “Persoonlijk heb ik goed contact met Nita. Ik heb veel met haar gebeld de laatste dagen omdat ik vind dat dit het niet waard is.”

Zetelroof
Op de vraag of Glaser de stap van Graafland als zetelroof ziet moet hij even nadenken: “Als ik naar de tweede kamer kijk dat gruwel ik van alle afsplitsingen. Daar hoort dit eigenlijk ook bij. Met zn vijven waren we de afgelopen vier jaar een team. Daarom vind ik het lastig. Ik had gehoopt dat ze tot inkeer zou komen. En dus ja, ik zie het wel een beetje als zetelroof.

Nog hard nodig in de raad
Nita zelf vind het geen zetelroof. “Er wordt gestemd op de partij. Doorgaans stemmen bewoners op een partij. De meeste stemmen gaan dan naar de lijsttrekker. Ondanks het feit dat ik niet met voorkeursstemmen in de raad ben gekomen zat ik er wel dicht bij . Ik onderschrijf nog steeds het raadsbrede programma van Eerlijk Alternatief en sta achter de standpunten van de partij en zie het dus niet als zetelroof. Ik vind dat ik nog hard nodig ben in de raad om het kritische geluid te laten horen en heb daarom mijn zetel meegenomen naar mijn eigen fractie.”