Het nieuwe college van Rijswijk is geinstalleerd

Het nieuwe college van Rijswijk is geinstalleerd

Tijdens de raadsvergadering van 21 juni zijn de vijf nieuwe wethouders van Rijswijk geïnstalleerd die waren voorgedragen. De gemeenteraad moet formeel akkoord geven voor de samenstelling van het college.

Bekende gezichten
Twee van de vijf wethouders zaten in de vorige periode ook al in het college. Dat zijn Armand van de Laar van D66 en Larissa Bentvelzen van Beter voor Rijswijk. Nieuw in het college zijn Mark Wit van GroenLinks. Hij was eerder raadslid. Ook Gijs van Malsen zit in het college. Hij doet dit namens PvdA. Ook hij zat eerder in de Rijswijkse raad. Ook nieuw in het college is Werner van Damme van de VVD.

Taakverdeling
Het nieuwe college van burgemeester en wethouders verdeelt de taken als volgt:

  • Burgemeester (wnd.) Bas Verkerk: Openbare orde, Veiligheid, Communicatie, Personeel & Organisatie
  • Wethouder Larissa Bentvelzen: Sociaal Domein, Sport, Onderwijs en Dierenwelzijn
  • Wethouder Armand van de Laar: Stadsontwikkeling, Mobiliteit, Grondzaken en Participatiebeleid
  • Wethouder Mark Wit: Energie(transitie), Openbare Ruimte, Milieu & duurzaamheid, Volksgezondheid en Kunst & cultuur
  • Wethouder Werner van Damme: Financiën, Economische zaken, Voorkomen ondermijning, Bedrijfsvoering en Dienstverlening
  • Wethouder Gijs van Malsen: Volkshuisvesting, Integratie, Emancipatie, Armoedebestrijding en Welzijn

Coalitieakkoord moet richting geven aan de stad
In het coalitieakkoord ‘Gezonde groei. Rijswijkse koers 2022-2026’ staan de ambities van het college voor de komende vier jaar. De hierin opgenomen doelen, thema’s en speerpunten geven richting aan de ontwikkeling van de stad, onder meer op het gebied van sociale kwaliteit, stadsontwikkeling, leefbaarheid, veiligheid en bestuursstijl.

Stabiele basis om te bouwen
Volgens het nieuwe college ligt er met dit akkoord een stabiele basis om verder te kunnen bouwen aan Rijswijk. Daarbij wordt het beleid dat in de afgelopen jaren is ontwikkeld voor een belangrijk deel voortgezet. Inzet is dat Rijswijk verder kan groeien, met behoud van het kleinschalige karakter. Een mooie, groene en dynamische stad, waar ruimte is voor iedereen.

Uitwerken van uitvoeringsprogramma
De komende tijd werkt het college de ambities verder uit in een collegewerkprogramma. Dat doen ze in nauwe samenwerking met de gemeenteraad en met de stad.