Prognose CBS: Bevolkingsgroei Pijnacker-Nootdorp 3,24% in 2035

Prognose CBS: Bevolkingsgroei Pijnacker-Nootdorp 3,24% in 2035

Nederland zal in 2035 naar verwachting 18,9 miljoen inwoners hebben. Vooral grote en middelgrote steden zullen verder groeien, net als de verschillende randgemeenten rond de grote steden.

Voor de gemeente Pijnacker-Nootdorp is de prognose dat het aantal inwoners met 3,24% toeneemt in 2035. Dit komt neer op circa 1.800 nieuwe inwoners. Ter vergelijking: het CBS verwacht dat de bevolkingsgroei in Den Haag tussen 2021 en 2035 maar liefst 18,41% zal bedragen. De prognose probeert de meest waarschijnlijke ontwikkeling te beschrijven, waarbij rekening is gehouden met nieuwe inzichten en recente ontwikkelingen op zowel nationaal als regionaal niveau.

Onder- en bovengrens
Het CBS heeft vanwege verschillende onzekerheden ook een boven- en ondergrens bekendgemaakt. Voor Pijnacker-Nootdorp zou dit qua ondergrens een krimp van de bevolking van 0,85% kunnen betekenen, maar qua bovengrens ook een bevolkingsgroei met 7,5% in 2035.

Vergrijzing
In 2035 zal ruim 24 procent van de bevolking 65 jaar of ouder zijn. Nu is dit nog 20 procent. Pijnacker-Nootdorp loopt in lijn met de landelijke prognose. Het CBS verwacht dat over 14 jaar 24,5% van alle inwoners in de gemeente 65 jaar of ouder zal zijn.