Bibliotheek Oostland start Z-route en Taalhuis Oostland is gecertificeerd

Bibliotheek Oostland start Z-route en Taalhuis Oostland is gecertificeerd

Wethouder Peter Hennevanger en Marieke van Bijnen van de gemeente Pijnacker-Nootdorp waren op 20 september 2022 op bezoek bij de Bibliotheek Oostland. Zij waren aanwezig in de vestiging Pijnacker, Buurt & Zo om het startsein te geven voor de Z-route, verzorgd door de Bibliotheek Oostland. Ook gaan er binnenkort nieuwe activiteiten georganiseerd door het Taalhuis Oostland plaatsvinden, en hiervoor heeft de bibliotheek haar certificering gekregen. Dit betekent dat ze mogen (helpen) deze activiteiten uit te voeren.

De 3 routes
Iedere gemeente krijgt de verantwoordelijkheid om inwoners die hulp nodig hebben met inburgeren in de samenleving op hun eigen manier te begeleiden. Hier zijn sinds kort verschillende nieuwe aanpakken voor. Deze zijn bestemd om de integratie, het bekend worden in de gemeente, makkelijker en over het algemeen beter te laten verlopen. De eerste groep studenten is nu officieel gestart met de zogenaamde Z-route: het nieuwste leertraject voor inburgering. Deze bestaat sinds 1 januari 2022. Het is 1 van 3 routes:

– De B1 route: Inburgeringsplichtige. Spreken en schrijven binnen maximaal 3 jaar de Nederlandse taal op niveau B1.
– De onderwijsroute: een route vooral voor jongeren tot 27 jaar. Zij leren de Nederlandse taal op niveau B1 of hoger en worden voorbereid op een vervolgopleiding.
– De zelfredzaamheidsroute (Z-route); een route voor inburgeringsplichtige mensen waarvoor route 1 en 2 niet mogelijk zijn. Deze mensen worden voorbereid om zelfstandig mee te kunnen doen in de Nederlandse samenleving.

Vormen van hulp
Mensen krijgen 18 uur per week begeleiding voor een periode van 2 jaar. Ook worden ze lokaal begeleidt – dit is mooi want het zorgt ervoor dat de begeleiding makkelijker bereikbaar is voor de mensen. Ook is het vaak in een bekende omgeving. Men heeft 9 uur per week taalles en ook 1 keer per week een training over belangrijke zaken in het leven. Denk hierbij aan onderwijs, gezondheid, cultuur, et cetera. Ook is er een taalcoach beschikbaar en een wekelijkse activiteit geleid door een vrijwilliger, bijvoorbeeld naar de supermarkt gaan, het openbaar vervoer gebruiken of de dokter bezoeken. Na de twee jaar hoeven de mensen niet alles zelf te kunnen – zo lang ze weten waar dingen te bereiken zijn.

Betrokken mensen
Martine Hartland, beleidsadviseur Sociaal Domein van de gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft in samenwerking met de bibliotheek geholpen de Z-route een werkelijkheid te maken. Ze is enthousiast over de vorm die het programma heeft gekregen. Wethouder Marieke van Beijnen, onder andere verantwoordelijk voor het Sociaal Domein, was ook aanwezig om dit moment te vieren. Uitgebreid sprak zij met twee van de deelnemers: Fatemh Alghanm en Suhaila Rashid. Met hulp van coördinator van Z-route Muhammed Ali voor het vertalen, bleek dat de deelnemers erg blij zijn met deze begeleiding. Fatemh en Suhaila gaven allebei aan graag snel Nederlands te willen leren en een leuke baan te vinden – Suhaila wilt in de toekomst zelfs haar eigen restaurant openen, en het is erg mooi om aan zo’n droom bij te kunnen dragen.

Landurige inzet
De Bibliotheek Oostland is al meer dan zes jaar actief om mensen te helpen met het verbeteren van hun basisvaardigheden. Dit onder de noemer Taalhuis Oostland. Een groot aantal programma’s is ontwikkeld voor de doelgroep, bijvoorbeeld hulp met taal, rekenen en digitale vaardigheden. 1-op-1 begeleiding wordt aangeboden door Taalmaatjes. De programma’s voor al deze basisvaardigheden zijn verschillend en uitgebreid.

Gecertificeerd!
Onlangs is de Bibliotheek Oostland gecertificeerd door de CBCT (Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal). Wethouder Peter Hennevanger presenteerde het certificaat op 20 september 2022. Hij was er zelf ook enthousiast over. “In het traject dat de bibliotheek heeft moeten afleggen wordt een heel grondige analyse gemaakt. Dit zorgt ervoor dat je niet alleen ziet wat er beter kan, maar vooral ook wat er allemaal al goed gaat. Het stimuleert ook om dit traject voort te zetten en de kwaliteit te blijven waarborgen,” zegt de wethouder.