Vijftien kandidaten voor burgemeesterschap Leidschendam-Voorburg

Vijftien kandidaten voor burgemeesterschap Leidschendam-Voorburg

Vijftien personen hebben gesolliciteerd op de functie van Burgemeester van Leidschendam-Voorburg. Dit heeft de gemeente bekend gemaakt.

Burgemeester
Nadat Klaas Tigelaar in 2021 zijn functie na vijf jaar neerlegde, moest Leidschendam-Voorburg op zoek naar een nieuwe burgemeester. Sinds het vertrek van Tigelaar fungeerde Jules Bijl als waarnemend burgemeester in de gemeente.

Een nieuwe burgemeester aanstellen gaat niet over één nacht ijs. Zo is eerst een profielschets gemaakt van de aanstaande burgemeester. Want aan welke eisen moet deze voldoen? En daarna werd de vacature pas opengesteld.

Vijftien sollicitanten
Vijftien personen hebben hun belangstelling voor de functie kenbaar gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning in Zuid-Holland. Smit zal komende tijd gesprekken voeren met de kandidaten en bespreekt dit met de vertrouwenscommissie. In die commissie zit een afvaardiging van de gemeenteraad.

De identiteit van de sollicitanten is niet bekend gemaakt. Wel bekend is dat de groep kandidaten bestaat uit acht mannen en zeven vrouwen. De leeftijden lopen uiteen van 39 tot 58 jaar oud. Zeven van de sollicitanten hebben ervaring in het openbaar bestuur, de anderen komen uit het bedrijfsleven of ‘anderszins’.

Vervolg proces
Na de gesprekken en het overleg met de vertrouwenscommissie zal uiteindelijk één kandidaat overblijven die het meest voldoet aan de gestelde eisen en wensen van de gemeente en diens inwoners. Zodra de uiteindelijke keuze is gevallen, zal deze kandidaat worden voorgedragen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Na de voordracht wordt de identiteit van de aanstaande burgemeester bekend gemaakt. De gemeente zegt dat dit naar verwachting in het voorjaar van 2023 is. Tot de benoeming blijft Jules Bijl actief als waarnemend burgemeester.


Kopfoto door Barbara Koppe