Raad besluit over nieuwe woonwijk Oranjepark in Pijnacker

Raad besluit over nieuwe woonwijk Oranjepark in Pijnacker

Door: Joey Koeijvoets –

Al ruim 15 jaar geleden is het plangebied Oranjepark aangemerkt als interessante locatie om woningen te bouwen. Het bedrijventerrein tussen het gemeentekantoor en woonwijk Koninginnehof. In 2005 is er een startnotitie vastgesteld waarin kaders en randvoorwaarden zijn beschreven. Er zijn verschillende initiatieven geweest van grondeigenaren en ontwikkelaars, maar deze hebben niet tot een realisatie geleid.

Gemeente nu eigenaar van de grond
De kentering in het verhaal is in 2021 gekomen toen de Gemeente Pijnacker-Nootdorp eigenaar is geworden van een groot aaneengesloten deel van het gebied Oranjepark. Hierdoor is een actievere rol ontstaan voor de gemeente om aan de slag te gaan met dit gebied. Hierdoor kan de ambitie van gemeente om meer woningen te bouwen uitgevoerd worden. Het creëert voor de inwoners van onze gemeente een (betaalbaar) woningaanbod.

Gemeenteraad besluit donderdag
In de besluitvormende raadsvergadering van 20 oktober zal de raad gevraagd worden om in te stemmen met het plan om de ambities, reikwijdte en inhoud van het proces vast te stellen zodat de het proces gestart kan worden om in samenspraak met de omgeving te komen tot een mooie invulling van het Oranjepark. Aangezien de meeste politieke partijen het onderwerp wonen in het partijprogramma hadden staan is de verwachting dat dit voorstel de meerderheid in de raad wel gaat halen.

Wat gaat het kosten

Voor het tot stand komen van de ruimtelijk visie moeten kosten worden gemaakt. Het betreft vooral inzet van ambtelijke uren en de inhuur van een stedenbouwkundig bureau. Er is een voorbereidingskrediet nodig van €400.000. Deze kosten moeten uit de algemene reserve komen. Als besloten wordt om een begroting op te stellen om de grondkosten en grondopbrengsten van het plan in beeld te brengen dan wordt het geld teruggestort in de algemene reservepot.

Planning voor realisatie
Voor de definitieve inrichting van het Oranjepark streeft de gemeente naar de start uitvoering in 2026. Op dit moment is een deel van het Oranjepark ingericht met chalets voor de tijdelijke huisvesting van Oekraïners. Deze huisvesting is voor maximaal drie jaar. Daarmee heeft dit geen gevolgen voor de definitieve uitvoering van het Oranjepark.