Vaststelling bestemmingsplan Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2021/2022

Vaststelling bestemmingsplan Verzamelplan Pijnacker-Nootdorp 2021/2022

Door: Joey Koeijvoets –

Donderdag wordt tijdens de besluitvormende raadsvergadering van de gemeente ook het gewijzigde bestemmingsplan ‘Verzamelplan 2021/2022’ besproken. Dit plan is door de gemeente opgesteld vanwege de aanpassingen bij een zestal percelen in de gemeente.

Inwoners kunnen hun mening geven
De gemeente is van mening dat zij hun medewerking willen verlenen aan de wijzigingen, maar voordat dit gebeurt kregen inwoners voor de periode van zes weken de mogelijkheid om hun zienswijze in te dienen. Van die mogelijkheid hebben twee personen gebruik gemaakt. Deze zienswijzen zijn te vinden op de website van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp.

De wijzigingen die voorliggen hebben betrekking op:

  • Veenweg 10-12 te Nootdorp: bouwen van een woning op het achterterrein;
  • Oudeweg 62 te Nootdorp: uitbreiding van het hippisch centrum;
  • Oude Leedeweg 75 te Pijnacker: vergroten van een woonbestemming i.v.m. mantelzorgwonen;
  • Laan van ‘s-Gravenhout (naast nr. 15) te Nootdorp: nieuwbouw van twee woningen;
  • Eeldedreef 8 te Nootdorp: correctie van een bouwvlak van de bestaande woning; en
  • Dorpsstraat 24-26 te Nootdorp: herstellen mogelijkheid woonfunctie op de begane grond.

Onderzoeken
Voor het perceel aan de Oudeweg in Nootdorp zijn een bodemonderzoek en een ecologische Quick scan gedaan. Op basis van de onderzoeken kan geconcludeerd worden dat er geen aanwijzingen zijn dat het bestemmingsplan niet kan worden vastgesteld. Het nieuwe bedrijfsgebouw aan de Oudeweg mag maximaal 7.74m hoog gebouwd worden. Dit heeft te maken met de afstand van 180 meter van Molen de Windlust aan de Oudeweg 70.

Raadsvergadering Live
De gemeenteraad besluit donderdag 20 oktober over dit onderwerp in de besluitvormende raadsvergadering. Deze is live te volgen op de website van de gemeente vanaf 20:00.