Geen precariobelasting voor Rijswijkse terrassen na begroting 2023

Geen precariobelasting voor Rijswijkse terrassen na begroting 2023

Door: Arvid van Oosten –

Op 7 oktober kreeg de gemeenteraad de begroting voor 2023 aangeboden. Er komt, zoals elk jaar, verandering in verschillende heffingen en belastingen.

Gunstiger is belangrijk
De gemeente Rijswijk focust zich op de creatie van een gunstig vestigingsklimaat: een fijne, motiverende omgeving voor ondernemers om iets op te starten. Dit doen ze voor bedrijven en om de levendigheid in winkelgebieden te versterken. Als ondernemers zich vestigen in Rijswijk zorgt dit voor een vitale gemeente waar meer te beleven is. Ondernemers worden gezien als het kloppend hart van de stad, en daarom vind de gemeente het belangrijk om mogelijkheden voor ze te creëeren.

Precariobelasting
Daarom is bij de precariobelasting (bekostiging voor het gebruik van openbaar grond) voorgesteld om de tarieven voor terrassen en uitstallingen vast te stellen op nul. Dat is financieel een stuk gunstiger voor bijvoorbeeld restaurants met terrassen.

Besprekingen
Belastingverordeningen worden besproken op 18 oktober, en op 8 november gaat de gemeenteraad debatteren over de volledige begroting. Beide vergadering zijn openbaar: publiek kan ze fysiek en online bijwonen. Ook is de volledige begroting voor 2023 te vinden op de website van Rijswijk.