[VIDEO] Nieuwe plannen voor Oranjepark Pijnacker besproken in raadsvergadering

[VIDEO] Nieuwe plannen voor Oranjepark Pijnacker besproken in raadsvergadering

Door: Jesper Kros –

Donderdagavond kwam de gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp bijeen voor een raadsvergadering. Hier werden belangrijke punten besproken, onder andere de vaststelling van de Startnotitie Ruimtelijke visie Oranjepark.

Locatie
Al ruim 15 jaar geleden is het plangebied Oranjepark aangemerkt als interessante locatie om woningen te bouwen. Het gaat om het bedrijventerrein tussen het gemeentekantoor en woonwijk Koninginnehof. In 2005 is er een startnotitie vastgesteld waarin kaders en randvoorwaarden zijn beschreven. Er zijn verschillende initiatieven geweest van grondeigenaren en ontwikkelaars, maar deze hebben niet tot een realisatie geleid.

Gemeente nu eigenaar van de grond
De kentering in het verhaal is in 2021 gekomen toen de gemeente Pijnacker-Nootdorp eigenaar werd van een groot aaneengesloten deel van het gebied Oranjepark. Hierdoor is een actievere rol ontstaan voor de gemeente om aan de slag te gaan met dit gebied. Daarmee kan de ambitie van gemeente om meer woningen te bouwen uitgevoerd worden. Het creëert voor de inwoners van de gemeente een (betaalbaar) woningaanbod. De motie is inmiddels aangenomen.