Nog teveel fouten bij uitschrijven parkeerboetes in Rijswijk

Nog teveel fouten bij uitschrijven parkeerboetes in Rijswijk

Door Jesper Kros –

Bij de Fractie van de politieke partij RijswijksBelang zijn de afgelopen maand meerdere signalen binnengekomen dat inwoners een parkeerboete gekregen hebben terwijl deze niet zouden kloppen. Bezwaarschriften tegen deze boetes zouden afgewezen zijn. RijswijksBelang stelde hierover officiële vragen aan het college.

Wat is er aan de hand
In de basis zou het gaan over bekeuringen die zijn uitgedeeld binnen het tijdsvak dat er betaald geparkeerd moet worden. Op de boete die de Rijswijker krijgt staat echter een tijdsvak buiten de tijden van het betaald parkeren.

Menselijke fouten
De gemeente laat in de beantwoording van de vragen weten dat ze op de hoogte zijn van de klachten. “Het parkeerproces is een proces waarin menselijke handelingen worden verricht. Er kan dan ook (hoe vervelend dat in voorkomende gevallen ook is) helaas geen garantie worden gegeven op een 100% foutloos proces. Het proces is wel zodanig ingericht dat fouten, wanneer deze kenbaar worden gemaakt te allen tijde kunnen en zullen worden hersteld.”

De cijfers
Er zijn tussen 18 juni 2021 en 26 september 2022 in totaal 25925 boetes uitgedeeld. Er is tegen 2807 boetes bezwaar aangetekend. Dat is iets meer dan 10%. Dit aantal zou nog op kunnen lopen aangezien men vanaf 26 september nog 6 weken heeft om bezwaar in te dienen. In 1115 van de 2807 gevallen is het bezwaarschrift gegrond verklaard. Dit is rond de 4 % van het totaal aantal naheffingen. Er is geen eenduidige reden voor het toekenen van de bezwaren. Een van de reden is bijvoorbeeld dat iemand een verkeerd kenteken heeft doorgegeven of voor de verkeerde zone heeft betaald.

Handhaven met de scanauto
De gemeente meldt wel dat het handhaven met de scanauto op orde is maar ook hier geldt dat een menselijke fout in een klein hoekje kan zitten. “Wekelijks wordt getoetst of het percentage naheffingen versus bezwaren in verhouding is. Mocht dit afwijken wordt er onderzocht of er in verhouding meer bezwaren binnenkomen met een specifieke reden. Dit kan duiden op een storing.”

Herhaling voorkomen in de toekomst?
De Gemeente Rijswijk besluit: “Door de toepassing van nieuwe technische ontwikkelingen wordt de foutmarge steeds minder. Tegelijkertijd wordt er actief getoetst of er zich geen (grootschalige) fouten en/of storingen voordoen. Er zal nooit een garantie zijn dat bepaalde situaties zich in de toekomst niet meer voor zullen doen. Mocht er een fout worden gezien, dan wel na persoonlijk contact of na toetsing, zal deze dan ook zo snel mogelijk gecorrigeerd worden.