Pijnacker-Nootdorp haar goede financiele situatie zorgt voor minder diep ravijnjaar

Pijnacker-Nootdorp haar goede financiele situatie zorgt voor minder diep ravijnjaar

Van eind 2022 tot en met 2025 kan Gemeente Pijnacker-Nootdorp rekening houden met een begrotingsoverschot van meer dan 20 miljoen euro. Daarmee kan de gemeenteraad aankomende maand comfortabel beginnen aan verschillende dingen, onder andere het debat over de begroting voor de komende jaren en de algemene beschouwing. Dit is mogelijk omdat de uitkering uit het Gemeentefonds groter blijkt te zijn dan gedacht.

Ravijnjaar minder diep
Hoewel Pijnacker-Nootdorp financieel goed zat, is de situatie nu nog iets beter geworden. Het ‘ravijnjaar’ van 2026, een verwacht financieel dieptepunt waar meerdere gemeentes mee te maken hebben, is minder schadelijk. Een groot tekort dat voorspeld was in dat jaar is namelijk veel kleiner geworden. De afdeling Financiën en wethouder Peter Hennevanger hadden berekend dat dit tekort bijna vier miljoen euro zou bedragen, maar door extra gelden van het Rijk, is dat “maar” 1,7 miljoen euro. Deze extra gelden komen onder andere voort uit een eenmalige grote uitgave van het Rijk.

Inkomsten en uitgaven allebei meer
Voornamelijk vanwege de energiecompensatie die via Pijnacker-Nootdorp wordt betaald, krijgt de gemeente over het lopende jaar ruim 1,8 miljoen euro van het Rijk. Ook krijgt de gemeente vanaf 2023 structureel meer geld uit het Gemeentefonds. Dit is vanwege de loon- en prijscompensatie. Net als alle andere gemeenten is Pijnacker-Nootdorp vanaf volgend jaar wel meer geld kwijt aan de ambtenarensalarissen vanwege een nieuwe CAO. Verder houdt de gemeente rekening met de jaren 2025 en 2026. Daarin zullen namelijk extra personeelskosten te betalen zijn vanwege de groei van de gemeente.