Meerdere Hely Hubs in nieuwbouwwijk Parkrijk

Meerdere Hely Hubs in nieuwbouwwijk Parkrijk

In het afgelopen jaar is de deelmobiliteit in nieuwbouwwijk Parkrijk in RijswijkBuiten hard gegroeid. Zo staan er momenteel drie deelmobiliteitspunten, genaamd de Hely Hub, in de wijk. De Hely Hub bevat een deelauto, verhuisbus en elektrische bakfiets.

Hely-app
Bewoners van de nieuwbouwwijk kunnen via een app gebruik maken van de deelmobiliteit. Met de Hely-app kunnen bewoners de voertuigen reserveren, openen en sluiten. Voordat je de voertuigen kunt gebruiken, moeten bewoners zich eerst aanmelden via een website. Na het aanmelden kunnen zij via de Hely App het voertuig naar keuze reserveren en na afloop het voertuig weer terugbrengen naar de Hely Hub. Zo kunnen andere bewoners ook weer gebruik maken van de voertuigen.

Leefbare nieuwbouwwijk
Door de geplaatste Hely Hubs in de nieuwbouwwijk is er minder ruimte voor autoverkeer en parkeerplaatsen. Voor elke woning is er 1,3 parkeerplaatsen aangelegd, waarvan o,3 voor bezoekersparkeren is. Door het laag aantal parkeerplaatsen in de wijk wordt er bespaart op milieu en energieverbruik. Op deze manier ontstaat er een leefbare wijk met minder auto’s en is er meer ruimte voor voetgangers en fietsers.

Meer mobiliteitspunten
Voor de nieuwbouwwijk staan er de komende jaren meerdere Hely Hubs op de planning. Wanneer de hele wijk is voorzien met Hely Hubs, gaat de gemeente kijken hoe het met het autobezit en parkeerdrukte in de wijk gaat. Vervolgens wordt er geanalyseerd in hoeverre de Hely Hubs bijdragen aan het afnemen van autobezit in de wijk.