Verhuur 100 duurzame woningen in RijswijkBuiten gestart

Verhuur 100 duurzame woningen in RijswijkBuiten gestart

Maandag 31 oktober is de verhuur van 100 duurzame huurwoningen in project “Wonen in de Cocon” begonnen. Dit project bevind zich in de nieuwbouwwijk Rijswijk Buiten. De huurwoningen zijn speciaal gebouwd om het tekort aan sociale huurwoningen te reduceren.

In totaal 100
Ze zijn bedoeld voor mensen met een inkomen tot 55.500 euro voor een eenpersoonshuishouden en 74.000 euro voor een meerpersoonshuishouden. Het project bestaat in totaal uit 38 eengezinswoningen en 62 appartementen, die worden gebouwd vanuit Woonfonds Rijswijk Buiten, dat afgelopen jaar is opgericht. Dura Vermeer is de bouwer en ontwikkelaar, Vastgoed Syndicering Nederland N.V. is de fondsbeheerder en Gemeente Rijswijk neemt ook deel. Het doel van deze samenwerking en projectontwikkeling: de bouw van huurwoningen voor middeninkomens mogelijk en betaalbaar maken, ook op de lange termijn.

Doorstroom naar sociale huur
Deze nieuwe woningen stimuleren de doorstroom naar de sociale huur. Wethouder Gijs van Malsen, van onder andere Volkshuisvesting: “Er is een grote groep mensen die een sociale huurwoning willen, maar zij verdienen vaak te veel om hiervoor in aanmerking te komen. Daarnaast is er voor hen te weinig om te kunnen kopen op deze markt. Kortom, veel vraag en weinig aanbod. Reden genoeg voor gemeente Rijswijk om initiatief te nemen en deel te nemen aan Woonfonds RijswijkBuiten om huurwoningen voor middeninkomens te bouwen. En daarmee een doorstroom op gang te brengen.”

Voorrang voor mensen werkzaam in Rijswijk
Mensen die zich inschrijven voor de nieuwe woningen krijgen voorrang wanneer zij een sociale huurwoning van een woningcorporatie in Rijswijk achterlaten. Dit wordt gedaan in de hoop om de doorstroming naar sociale huur daadwerkelijk te bevorderen. Mensen die in de afgelopen 10 jaar minimaal 6 jaar aansluitend in Rijswijk hebben gewoond of werkzaam zijn geweest binnen de gemeente – denk hierbij aan sleutelberoepen – krijgen ook voorrang. Voor hen is het namelijk van belang dat ze in de buurt van hun werk wonen.

Een gemeenschap waar iedereen welkom is
De woningen worden momenteel gebouwd in deelgebied Parkrijk, in de duurzame nieuwbouwwijk Rijswijk Buiten. “We bouwen hier niet alleen huizen, maar een gemeenschap waar iedereen welkom is,” zegt wethouder Armand van de Laar. “RijswijkBuiten is een grote ontwikkeling, maar daarbinnen proberen we kleinschalig fijne buurten te maken waar je je thuis voelt. Dat betekent ook dat er voorzieningen in de buurt zijn zoals een gezondheidscentrum, een school en een supermarkt. Dat noem ik het Rijswijks buurtbouwen.”