Pilot Basisbanen van start in de Muziekbuurt

Pilot Basisbanen van start in de Muziekbuurt

Meekomen in de huidige economie is niet voor iedereen haalbaar. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt staan veel mensen al lange tijd aan de zijlijn. De pilot Basisbanen helpt deze mensen aan een baan. Dinsdag 1 november werd er bij een bijeenkomst teruggekeken op de resultaten van de eerste vijf maanden.

Soep voor de buurt
In de pilot zijn acht bijstandsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt uit de Muziekbuurt gekoppeld aan activiteiten voor de eigen wijk. De middelbare school GSR (Gereformeerde Scholengemeenschap Randstad) heeft de keuken beschikbaar gesteld, waar de deelnemers soep koken voor bewoners van de buurt. De pilot doorbreekt de kloof tussen de mensen die meer of minder kans op werk hebben. Deelnemers aan de pilot gaan aan de slag met vrijwilligerswerk in de buurt onder leiding van een lifecoach/jobcoach. Dit versterkt de eigenwaarde en vaardigheden, met gevolg dat de mentale en fysieke gezondheid van de deelnemers verbetert. De werkzoekenden behouden gedurende het traject de bijstandsuitkering en deze wordt aangevuld met een vrijwilligersvergoeding van €180 per maand. Het is in de basis niet vrijblijvend en vloeit voort uit de verplichtingen die gelden vanuit de Participatiewet.

Bijeenkomst bij Studio Welzijn
Wethouder Larissa Bentvelzen heeft op dinsdag 1 november bij Studio Welzijn een bezoek gebracht aan de stichting Werk van Waarde, dat de deelnemers begeleidt. “Er was goed te zien welke stappen de deelnemers in de eerste vijf maanden hebben gezet. De deelnemers voelen zich stukken beter, staan sterker in hun schoenen en dit zorgt tot een sterkere sociale band met elkaar en met de buurt”.