Raad gaat zich vol inspannen voor hospice in Pijnacker-Nootdorp

Raad gaat zich vol inspannen voor hospice in Pijnacker-Nootdorp

Op donderdag 3 november sprak Dirk-Jan Padmos de raad en het college toe. “Ik ben ondernemer, vader van 2 tieners en ik woon al 14 jaar in Pijnacker. Ik sprak op 24 december 2015 mijn jeugdvriend Kees. We spraken over van alles en nog wat. We waren namelijk onafscheidelijk. We hebben veel emotionele steun aan elkaar gehad in die tijd. We hebben het ook gehad over hoe vergankelijk alles is dit kwam niet uit de lucht vallen, het zou namelijk de laatste keer zijn dat wij zouden spreken. Dat wisten we beiden, want dit gesprek vond namelijk plaats in een hospice. Als ik terugdenk aan de situatie hoe hard zijn zusje heeft moeten zoeken voor een plek in de buurt dan vind ik het eigenlijk beschamend. Omdat er iemand in de buurt eerder dan verwacht overleed was er een plek in de buurt anders was het 40km verder op geweest en dat is belachelijk”

Koningshove
De plannen van de Koningshove liggen er al voor geruime tijd. Het zou plaats moeten bieden voor 4 tot 5 mensen die met de laatste dagen van hun leven bezig zijn. De uitgekozen locatie van Het Koningshof ligt al jaren op braak terrein en krijgt nu een maatschappelijk doeleinde. Nu wil de gemeente zich maximaal inspannen voor het Hospice en kan er zelfs extra geld worden gebruikt uit het overschot. Het gebouw moet kleinschalig, duurzaam en vriendelijk worden. Het hospice heeft een eigen, groene parkeerzone, bereikbaar via een smalle brug. Het voorlopige ontwerp van Koningshove is van Meijer & Van Eerden Architectenbureau in Zoetermeer.

Motie
Janno Meijer van CDA Pijnacker-Nootdorp reageerde op het onderwerp: “Het CDA ondersteunt initiatieven uit de samenleving graag. Wij zien dan ook graag dat de gemeente alles-op- alles zet om samen met het hospice te werken aan hun plan. Wij begrijpen dat het college zoveel mogelijk risico’s wil uitsluiten en er zeker van wil zijn dat de exploitatie, het bedrijfsplan, meerjarig solide is. Graag zien wij dat het college vóór half december op hoofdlijnen tot een overeenkomst komt, waarbij gekeken wordt, binnen de wensen van de initiatiefnemers, wat er kan worden gerealiseerd en dat de gemeente eventueel met een voorstel komt voor financiering.” De motie die donderdag tijdens de raadsvergadering werd voorgesteld door CU/SGP, Eerlijk Alternatief en het CDA viel eigenlijk bij alle andere partijen en bij de wethouders goed in de smaak. Wethouder Frank van Kuppenveld zei dit over de motie, “Het college wil graag samen met het bestuur van de stichting kijken hoe we dit mogelijk kunnen maken.” De motie werd unaniem aangenomen.