Steun voor geraakte dierenopvangcentra in Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk na sluiting in Delft

Steun voor geraakte dierenopvangcentra in Pijnacker-Nootdorp en Rijswijk na sluiting in Delft

Partij voor de Dieren heeft tijdens de begrotingsbespreking 2023 gevraagd om een waarborg, voor de voortzetting van de opvang voor gewonde en zieke dieren in Pijnacker-Nootdorp. De wildopvang Zuid-Holland in Delft heeft onlangs haar deuren moeten sluiten wegen financiële problemen, waardoor duizenden dieren die verzorgd moeten worden daar niet meer terecht kunnen. De partij hoopt zo’n sluiting niet in Pijnacker-Nootdorp plaats hoeft te vinden.

Ook steun voor Rijswijks dierenopvang
’t Julialaantje in Rijswijk is een dierenopvang voor honden en katten. Het college heeft hen uitgekozen om mee in gesprek te gaan, waarin onder andere gesproken zal worden over de toenemende energiekosten. Het college zal de beslissingen die hieruit voortkomen terugkoppelen aan de gemeenteraad, en vervolgens zal er gekeken worden of er een aanpassing van de vergoedingen moet komen.

Budget wordt rato verdeeld
Het budget dat naar de wildopvang in Delft gaat wordt nu rato verdeeld over de opvangcentra waar de dieren nu naartoe worden gebracht. Kortom: gepaste steun voor de dierenopvangcentra die extra zorg op zich nemen. Dat heeft het college van Burgemeester en Wethouders aangegeven na aanleiding van PVDD hun vraag hierover.

Voorstellen bij Provinciale Staten
De Partij voor de Dieren zal ook voorstellen doen bij de Provinciale Staten van Zuid-Holland, onder andere over de financiële ondersteuning van de wildopvangcentra en dierenambulances.

Georganiseerd en begroot
“De Partij voor de Dieren wil dat de gemeente de zorg en opvang van gewonde en hulpbehoevende in het wild levende dieren goed organiseert en begroot,” aldus Carla van Viegen, fractievoorzitter van Partij van de Dieren in Pijnacker-Nootdorp, “zodat de zorg die nodig is ook gegarandeerd kan worden door dierenambulances, dierenartsen en opvangcentra. Andere omliggende wildopvangcentra, die nu al moeite hebben om het hoofd boven water te houden, moeten nu ook de gewonde en zieke dieren uit onze gemeente opvangen. Deze wildopvangcentra kennen ook een zorgelijke financiële situatie, welke nog eens versterkt wordt door de sterk gestegen (energie)prijzen.”