Gemeente stelt miljoenen euro’s beschikbaar voor verduurzaming woningen

Gemeente stelt miljoenen euro’s beschikbaar voor verduurzaming woningen

Tijdens de begrotingsbehandeling afgelopen dinsdag heeft de raad een voorstel aangenomen om geld te investeren in het verduurzamen van woningen in Rijswijk.

6 miljoen euro tot 2025
GroenLinks Rijswijk diende samen met D66 Rijswijk en PvdA Rijswijk,  en Beter voor Rijswijk een voorstel in om in de begroting op te nemen dat er geld beschikbaar komt voor VVE’s en wooneigenaren voor het isoleren van woningen door middel van subsidies en fondsen. Het voorstel is om tot 2025 maarliefst 2 miljoen euro per jaar beschikbaar te stellen. In totaal gaat het om 6 miljoen euro in de komende drie jaar.

Hoogte spoedig vaststellen
In het voorstel dat door de partijen is ingediend staat ook dat er uiterlijk in het tweede kwartaal van 2023 een voorstel aan de raad gedaan moet worden waarin de verdere uitwerking van de verduurzaming komt te staan waarbij de hoogte van vergoeding per woning komt te staan en ook hoeveel de woningbezitter zelf moet bijdragen. Ook een terugbetaling van het verstrekte bedrag kan tot de mogelijkheden van de uitwerking behoren.

Verduurzaming is nodig
De partijen stelden een gezamenlijke verklaring op waarom ze het verzoek indiende. Ze zijn van mening dat de energietransitie een collectief doel is en dat wij elkaar zullen moeten helpen een duurzame stad te realiseren. “Wij stellen daarom voor geld beschikbaar te maken om woningeigenaren te helpen hun huizen te isoleren, gericht op huizen die een laag tot zeer laag energielabel hebben. Zo kunnen we in Rijswijk forse stappen zetten naar een duurzamere stad en verminderen we tegelijkertijd op een structurele manier energiearmoede. Daarbij zal door een begrenzing tot de NHG grens vooral de huishoudens die dit in mindere mate zelf kunnen betalen een steuntje in de rug worden gegeven”, aldus de partijen.