Meer mogelijkheden voor levenslang beperkte Rijswijkers door aangenomen motie

Meer mogelijkheden voor levenslang beperkte Rijswijkers door aangenomen motie

Mensen met een levenslange beperking of aandoening die gebruik willen maken van bepaalde voorzieningen, kunnen dat nu makkelijker doen. Bij de WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) zijn indicaties, die mensen toegang geven tot deze voorzieningen, nu namelijk mogelijk voor een onbepaalde tijd.

Unaniem
Dit werd unaniem besloten tijdens een raadsvergadering van de Rijswijkse gemeenteraad op 8 november. Op initiatief van gemeenteraadslid Alice Prenger hebben Beter voor Rijswijk, Wij. Rijswijk, PvdA, D66, CDA en GroenLinks de motie ingediend. Deze kreeg vervolgens steun van alle partijen in de raad. Dit maakte de motie unaniem: iedereen stemde ermee in.

De motie
Tijdens de vergadering werd geconstateerd dat de gemeente Rijswijk een WMO-indicatie niet duidelijk heeft opgenomen in het beleid. Ook werd aangegeven dat het, voor levenslang beperkte mensen, onwenselijk is om steeds een nieuwe indicatie aan te moeten vragen voor het gebruik van voorzieningen. Dit wordt gezien als een “administratieve rompslomp”. Verder werd opgenomen dat andere gemeentes, zoals Rotterdam en Utrecht, de indicatie voor onbesloten tijd wél in hun beleid hebben staan. Tot slot werd opgenomen dat de beleidsregels van Rijswijk zo snel mogelijk veranderd zouden moeten worden.

Blijdschap en rust
“We zijn hierecht ontzettend blij mee,” zegt Alice Prenger. “Het zal meer rust geven bij mensen die niets kunnen veranderen aan hun situatie en altijd hulp nodig zullen hebben.”