Verbetering bereikbaarheid Leidschendam-Voorburg door investering van 4,8 miljard euro

Verbetering bereikbaarheid Leidschendam-Voorburg door investering van 4,8 miljard euro

4,8 miljard euro wordt geïnvesteerd in de bereikbaarheid binnen Zuid-Holland. Daar zijn Rijk en regio op donderdag 10 november akkoord over gegaan. Leidschendam-Voorburg profiteert ook van de investering, onder andere op het gebied van infrastructuur, ruimte en transport.

Investeringen bieden kansen
Wethouder Jeffrey Keus (bereikbaarheid en mobiliteit): “Een flink aantal van deze investeringen biedt kansen voor de bereikbaarheid van onze gemeente. In het akkoord is ook een bedrag afgesproken voor de OV-plannen voor de CID Binckhorst. Er zijn nog steeds grote zorgen in Voorburg-West over de gevolgen van de komst van de tram op het woon- en leefklimaat, die neem ik serieus. Vooruitlopend op definitieve besluitvorming gaan we in co-creatie kijken welke kansen er liggen in het gebied. Ik heb er vertrouwen in dat er voldoende geld beschikbaar komt voor de verbetering van Voorburg-West. Ook moeten we aandacht blijven houden voor de lange termijn. De mogelijke doortrekking van de verbinding naar Zoetermeer in de toekomst moet ondergronds, daar moeten we nu al het gesprek over aangaan, ook in het licht van het initiatief van de Huygenstunnel.”

Verbetering van woon- en leefkwaliteit
Er zal geld beschikbaar komen voor de aanleg van de tramverbinding, aanpassing van spoorviaducten en aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen. Bijvoorbeeld: betere looproutes, fietspaden en deelmobiliteit. Ook zal de woon- en leefkwaliteit in bestaande wijken verbeterd worden. De eerdergenoemde tramverbinding is van groot belang, omdat er plannen zijn voor de bouw van 35.000 woningen in het gebied CID-Binckkorst.

Zorgen worden meegenomen
Afgelopen zomer kregen belanghebbenden de mogelijkheid een zienswijze te geven op de voorkeur van een tramverbinding tussen Den Haag Centraal, Voorburg Station en Rijswijk/Delft. Veel zorgen werden geuit over de voorkeursvariant. Deze reacties zullen worden meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming over de verbinding, Dit zal gedaan worden door het college en de gemeenteraad in begin 2023.

Beter openbaar vervoer
Verder zijn er ook een aantal andere investeringen aangekondigd die een positief effect zullen hebben op Leidschendam-Voorburg als gemeente. De fiets en het openbaar vervoer hebben een belangrijke plaats binnen deze plannen. Er wordt bijvoorbeeld geïnvesteerd in de fietsverbinding tussen Leidschendam-Voorburg en Leiden, en de A4 Burgerveen/N14 gaat verbreed worden. Ook zullen verschillende tram-, metro- en buslijnen vaker rijden, voor een snellere verbinding door de gemeente.