Startsein gegeven: RijswijkBuiten wordt verder uitgebreid

Startsein gegeven: RijswijkBuiten wordt verder uitgebreid

Het startsein is gegeven voor de verdere uitwerking van Pasgeld-Oost. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rijswijk heeft daarvoor gezorgd. Met deze ontwikkeling zal een nieuwe en duurzame woonbuurt in Pasgeld een stap dichterbij komen. Midden december vindt de eerste participatiebijeenkomst voor het gebied plaats.

Denk mee
Hiervoor worden bewoners, omwonenden en andere geïnteresseerden uit Rijswijk uitgenodigd om mee te denken, bijvoorbeeld over de verdere invulling van het plan voor de nieuwe buurt. Via dit participatieplatform van de gemeente Rijswijk is het mogelijk voor de geïnteresseerden om zich aan te melden.

Ondertekening en ontwikkeling
Wethouder Armand van de Laar (Participatie, Stadsontwikkeling en RijswijkBuiten) van Gemeente Rijswijk en gebiedsontwikkelaar Synchroon ondertekenden een herziene overeenkomst. Hierdoor mogelijk gemaakt wordt de verdere ontwikkeling van Pasgeld-Oost: maximaal 100-110 energiezuinige vrije sector woningen in plaats van de eerdergenoemde 200 woningen. De bijna halvering van het aantal woningen zal meer ruimte bieden voor groen en ecologische verbindingen in het volledige Pasgeld gebied. Het groen zal aansluiten op het Elsenburgerbos en het slagenlandschap. Ook zal het bestaande natuurnetwerk in Pasgeld als onderlegger functioneren voor verdere planontwikkeling in het gebied.

Historisch en groen karakter
“Dit is een heel mooie volgende stap in het maken van een nieuwe buurt in dit bijzondere gebied met een historisch en groen karakter,” zegt Armand van de Laar. “Die twee elementen moeten wat mij betreft echt terugkomen in het ontwerp dat de ontwikkelaar gaat maken.”

Eén van de drie
Pasgeld is één van de drie delen waarin de nieuwe woonwijk RijswijkBuiten wordt ontwikkeld, naast deelgebied Sion en Parkrijk. De klimaatambities in Pasgeld-Oost zijn hoog; er wordt ruimte gemaakt voor meer flora en fauna, het gebruik van duurzame materialen, klimaatadaptieve maatregelen en schone energie. Ook zullen toekomstige bewoners de mogelijkheid hebben hun vervoer te delen. Zo wordt de nieuwe Rijswijkse buurt zeer toekomstbestendig.