Veel rumoer rond plan Vrijenban 2 in Delfgauw

Veel rumoer rond plan Vrijenban 2 in Delfgauw

Donderdagavond tijdens de raadsvergadering kwam het onderwerp Vrijenban 2 lang aan bod. Zowel de locatie als het proces van het plan roepen vragen op bij de omwonenden die tot nu toe niet gehoord zijn. Het plan is om 40 nieuwe woningen te bouwen tussen Vrijenban en de Kooltuin. 28 koopwoningen en 12 sociale huurwoningen. Het draagt bij aan het woningtekort met woningen in verschillende prijsklassen.

Opspraak 
Er werden meerdere sprekers aangehoord over de twijfels die zij hebben over het opkomende project. Een van de sprekers is Lisa van Leeuwen en doet beroep op de ‘omgevingswet’ die anno 2023 in werking gaat. Het verleggen van de begrenzing van het buitengebied is op dit moment (volgens omwonenden) niet goed beargumenteerd door de gemeente. Stikstof en de mobiliteit tijdens de bouw zijn ook grote vraagtekens, zo geeft van Leeuwen aan. Wat de bewoners willen is inkijk in het project. Naast Mevrouw van Leeuwen waren er meerdere sprekers, Marieke Hofstra is ook omwonende en zet zich al maanden in tegen dit project. Dhr Rob van der Ende en Dhr Sven Middelkoop komen ook aan het woord maar eigenlijk is het vrij duidelijk. Bewoners willen dat dit project wordt geschrapt. Inmiddels is er ook al een petitie gevormd tegen het plan die maar liefst meer dan 800 keer is getekend.

lintenvisie
Tijdens het debat valt het woord ‘lintenvisie’ meerdere keren. “De cultuurhistorisch waardevolle linten in de gemeente Pijnacker-Nootdorp zijn sterke identiteitsdragers. Ze zijn niet alleen belangrijk als lint op zichzelf, maar ze dragen ook bij aan de ruimtelijke kwaliteit én identiteit van de gemeente.  De identiteit van de linten willen we behouden, ook bij nieuwe ontwikkelingen. Deze Lintenvisie is opgesteld om richtlijnen vooraf te geven en beperkt kaders te stellen, maar vooral om inspiratie bij de planuitwerking te bieden,” dit is de omschrijving die de gemeente aan het woord koppelt. Veel bewoners vallen hier overheen in betrekking tot Vrijenban 2 aangezien de bouw zal plaats vinden op het Bart Dekker veld wat volgens velen valt in de lijn van de ‘lintenvisie’.

Oranje comité 
Niet alleen de omwonenden hebben hun bedenkingen maar ook het Oranje comité. Voorzitter Ruud Wegharts kwam als spreker vragen stellen aan de raad. Hij is net als de bewoners bezorgd om de gevolgen van het aankomende project ‘Vrijenban 2’. Het Oranje comité organiseert het hele jaar verschillende evenementen op het Bart Dekker veld. Er zijn onduidelijkheden over de afmetingen van het veld, extra geluidsoverlast en grote zorgen over water en stroom.

Reactie
“Wat we hier willen doen met Vrijenban 2 is ook het in balans bekijken welke belangen we hebben. We hebben ook woningen nodig maar dat moet wel zorgvuldig gebeuren,” vertelt wethouder van Kuppeveld. Volgende week moet er een besluit genomen worden over het plan en zal er na verwachting een motie in gediend worden om het project volledig te schrappen of een nieuw plan maken.