Gemeente gaat dierenpension aan de Overgauwseweg verhuizen

Gemeente gaat dierenpension aan de Overgauwseweg verhuizen

De gemeente gaat het dierenpension verhuizen van de Overgauwseweg naar de Oude Polder. De reden hier achter is, dat het op de Overgauwseweg niet meer in het bestemmingsplan past. Dit project is vorig jaar januari al in werking gezet met een bestemmingsplan. Het plan is ook om een groengebied en een buurttuin in het project te verwerken. Het college heeft tijdens de vergadering van donderdag 24 november de procedure van het bestemmingsplan voorgesteld aan de gemeenteraad.

Het plan
In het plan staat dat het gebied (naast de woonwijk Tolhek) verdeeld zal worden in twee gedeeltes. Een oostelijk en een westelijk gedeelte. In het oostelijke gebied zal het dierenpension en de dierenbegraafplaats komen. In het westelijke deel zal de groene opvulling van het plan terecht komen. Onder de gemeenteraad is verdeeldheid over dit opkomende plan. Iedereen is het er mee eens dat er een nieuw of in ieder geval een verbeterd dierenpension moet komen, maar de locatie zit toch bij sommige raadsleden dwars.

Carla van Viegen van de Partij voor de Dieren: “Naast bieslandse bos lijkt ons een meer geschikte locatie. Er zijn geen extra kosten en er is geen last voor omwonenden.” Janno Meijer van het CDA vult van Viegen aan: “Het is tijd om de Oude Polder een definitieve bestemming te geven. Dat kan het dierenpension zijn maar dat vinden wij een negatieve bestemming. Stel dat het niet tot zijn werking komt, dan is daar groene grond verloren zijn gegaan. Als we daar gaan bouwen zal de grond daar nooit meer herstellen”. Wethouder Bart van Straaten is kort maar krachtig op de alternatieve locatie die van Viegen benoemde en zegt dat deze grond een ander bestemmingsplan zal krijgen.

Minst slechte plek
Manuela Bijl, raadslid van Eerlijk Alternatief is voorstander van het bouwen op de Oude Polder, “Wij zijn al heel lang voor dit initiatief. Laat het wel duidelijk zijn dat wij dit geen goede plek vinden. Wij vinden dit wel de minst slechte plek.” In het afgelopen jaar heeft de gemeente het plan voor de Oude Polder verder uit kunnen werken. Dit geeft een uitgewerkte inrichting van de locatie, inclusief een beeldkwaliteitsparagraaf, waarin de landschappelijke inpassing wordt getoond. Ook is het plan voorzien van de benodigde milieuonderzoeken.

Toegankelijkheid 
Bezoekers zullen via de Zijdeweg het dierenpension makkelijk kunnen bezoeken. In het oude plan kwam de Gantellaan als makkelijkste aankomstpunt maar na inspraakreacties heeft de gemeente toch in het nieuwe plan een andere route voorgesteld. Het belangrijkste van het bestemmingsplan is om de de mogelijkheid te creëren om de bereikbaarheid van het dierenpension zo gunstig mogelijk te maken en die blijft op deze manier ongewijzigd.

Het vervolgproces 
De gemeenteraad heeft in een debat besloten het voorstel aan te nemen, met 19 stemmen voor en en 12 stemmen tegen. Stemverklaring van Jan-Willem Maas, raadslid van progressief PN “Onze fractie heeft tegen gestemd, niet omdat wij tegen een dierenpension zijn maar tegen een dierenpension op deze plek. Wij hadden graag gezien dat de Oude Polder gebruikt zou worden als recreatiegebied. Hiermee gaan we steeds meer naar het groengebied bouwen en zo verdwijnt de lijn tussen groen en bebouwing.”