Het is officieel: nieuwbouwproject Vrijenban II in Delfgauw gaat niet door

Het is officieel: nieuwbouwproject Vrijenban II in Delfgauw gaat niet door

Het plan voor Vrijenban II, 40 nieuwbouwwoningen in Delfgauw, is weggestemd door de gemeenteraad. Dit gebeurde in de avond van 27 november, na veel controversie over het bouwplan. Ondanks dat Progressief, VVD, CDA en ChristenUnie/SGP het ontwerpbestemmingsplan graag wilden vrijgeven voor geïnteresseerden, stemde een raadsmeerderheid tegen.

Nog langer wachten
De 40 potentiële woningen achter de bestaande dorpskern Vrijenban zijn voorlopig van de baan. De 12 sociale huurwoningen die bij het plan horen zijn ook komen te vervallen. Woordvoerders Kleewein (Progressief), Klapwijk (VVD), Meijer (CDA) en van der Welle (ChristenUnie/SGP) benadrukten dat het uit- of zelfs afstellen van de woningen negatieve gevolgen zou hebben. Voornamelijk dat inwoners van Pijnacker-Nootdorp en Delfgauw nu nog langer moeten wachten op een passende en betaalbare woning.

Benadrukkingen
Progressief vond de beoogde locatie voor Vrijenban II geschikt omdat daarmee echte natuurgebieden beschermd zouden worden. De VVD gaf aan dat er altijd redenen zijn om ergens niet te bouwen, maar dat de woningnood tegenwoordig ongekend hoog is. Het CDA benadrukte dat het plan al sinds 2014 speelde en dus niet nieuw was.

Toekomst
Het vervolg van Vrijenban II is vooralsnog onduidelijk. Er is een aangenomen motie om met een gebiedsvisie voor het plangebied te komen. Deze gaf alleen geen uitsluitsel. Ook is het nog maar de vraag op welke termijn woningen in Delfgauw gebouwd kunnen worden en of dit überhaupt mogelijk is. Op deze vragen komt voorlopig geen antwoord. Als het aan Progressief, VVD, CDA en ChristenUnie/SGP ligt, moet de procedure snel weer worden opgestart. Met een passend plan krijgen alle inwoners van Pijnacker-Nootdorp dan weer perspectief op het vinden van een woning binnen de gemeente.