Rijswijk gaat bouwen tegen wateroverlast en hittestress

Rijswijk gaat bouwen tegen wateroverlast en hittestress

Op dit moment loopt Zuid-Holland  in Nederland voorop als het gaat om klimaatbestendig bouwen. Het gaat dan om maatregelen tegen wateroverlast, hittestress, droogte en bodemdaling. Op donderdag 24 november vierde de regio de resultaten die de afgelopen jaren zijn behaald. “Rijswijk doet hier volop aan mee,” aldus wethouder Armand van de Laar.

Klimaat adaptief bouwen
Sinds 2018 ontwikkelen publieke- en private partijen in de bouwsector standaarden voor klimaat adaptief bouwen. Hiermee ontstaat er ook een gelijk speelveld in de bouwsector. Wethouder Armand Van de Laar: “Dat is belangrijk, want extra maatregelen voor klimaat kosten veel geld. Met dezelfde regels in de regio is het voor de bouwers duidelijk aan welke eisen ze moeten voldoen.” Klimaat adaptief betekent dat de woningen op zo’n manier gebouwd zijn dat deze toekomstbestendig zijn en de gevolgen van klimaatverandering goed kunnen opvangen. Specifieke uitdagingen daarbij zijn extreme neerslag, langdurige droogte, hittestress, voldoende biodiversiteit en bodemdaling.

Klimaatmaatregelen in Rijswijk
De komende jaren wordt in Rijswijk een groot aantal nieuwe woningen gebouwd bijvoorbeeld in het Bogaard Stadscentrum en Havenkwartier. Hier worden concrete maatregelen genomen tegen wateroverlast en hittestress. Gebouwen moeten meer water vasthouden bij grote regenbuien en de omgeving wordt groener. Het nieuwe Bogaardplein laat zien wat het resultaat van vergroening kan zijn. Wethouder Mark Wit  maakt zich hier sterk voor: “Ik vind voorsorteren op klimaatverandering erg belangrijk. Met name hitte is een probleem voor Rijswijk. We willen ook voor de toekomst een fijne leefomgeving voor onze inwoners.” In de nieuwbouwwijk RijswijkBuiten gaan de maatregelen nog veel verder. Hier hebben de parkeerplaatsen waterdoorlatende stenen, worden regenpijpen afgekoppeld van het riool en komt het regenwater eerst in een groenstrook terecht voordat het in de putten verdwijnt.

Organisaties gaan verder met standaarden voor bestaande bouw
De standaarden voor nieuwbouw kwamen tot stand door een samenwerking van een grote groep organisaties onder leiding van de Provincie Zuid-Holland. Hiertoe werd in 2018 een convenant gesloten waar Rijswijk ook al aan mee deed. Ook waterschappen, het bedrijfsleven, het onderwijs en maatschappelijke organisaties deden mee. Vanwege het succes hebben de deelnemende partijen nu afgesproken de samenwerking voort te zetten. Dat doen ze in de Coalitie Toekomstbestendig Bouwen. In dit nieuwe samenwerkingsverband zal verder onderzoek worden gedaan naar de ontwikkeling van standaarden voor het klimaatbestendig maken van bestaande gebouwen. Ook hier doet Rijswijk weer aan mee.