Amnesty mensenrechtenactie Write for Rights in Bibliotheek Rijswijk succesvol verlopen

Amnesty mensenrechtenactie Write for Rights in Bibliotheek Rijswijk succesvol verlopen

De mensenrechten-schrijfactie Write for Rights van Amnesty Vlietstreek in Bibliotheek Rijswijk was een succes. De actie helpt mensen die onterecht vastzitten of worden bedreigd vanwege hun werk, mening of wie ze zijn. Amnesty verzamelt de brieven en stuurt deze naar koningen, ministers en presidenten, met de vraag een einde te maken aan dit onrecht. In Rijswijk en op andere plekken in Nederland kon men hier aan bijdragen.

Weer een succesvol jaar
De schrijfactie levert ieder jaar succes op: bedreigde activisten in het buitenland komen vrij, discriminatie neemt af en daders worden berecht. Ook is dit in 2022 dus weer het geval, en heeft de bijdrage van onder andere de Rijswijkers geholpen.

Een paar van de schrijvers
Op zaterdag 10 december (Dag van de Rechten van de Mens) schreef Gerard Hendriks, directeur van de Bibliotheek aan de Vliet, de eerste brief. Na hem volgden velen in zijn voorbeeld. De raadsfractie van de Partij van de Arbeid schreef ook de volledige middag mee. Ook konden schrijfpakketten bij de bibliotheek worden afgehaald. Hiermee werd het mogelijk gemaakt voor mensen om ook thuis te schrijven.

Films in de theaterzaal
Verder werden er in de theaterzaal doorlopende, korte films getoond over de mensen voor wie eerder actie werd gevoerd. Hierin werd ook getoond hoe de schrijfacties hen geholpen hebben. Het mooie resultaat van je belangrijke werk zien is erg motiverend.

Resultaat en toekomst
Tientallen brieven en kaarten waren aan het einde van de dag geschreven. In 2023 zijn Amnesty Vlietstreek en Bibliotheek aan de Vliet van plan om hun succesvolle samenwerking voort te zetten, dat wel in het Huis van de Stad, Rijswijk.