Nieuwe afspraken en plannen voor sociale huurwoningen in Rijswijk

Nieuwe afspraken en plannen voor sociale huurwoningen in Rijswijk

Op dinsdag 13 december heeft wethouder Gijs van Malsen samen met de bestuurders van woningcorporaties Vidomes en Rijswijk Wonen en hun huurdersorganisaties een handtekening gezet onder de herziene lokale prestatieafspraken. Daarin is opgenomen dat er meer sociale huurwoningen in Rijswijk moeten komen dan tot nu toe in de plannen stond.

Nieuwe afspraken en plannen
Wethouder Gijs van Malsen: “Ik ben blij dat de betrokken partijen het erover eens waren dat we nieuwe afspraken nodig hadden. Het huidige college heeft ook aangegeven dat het zich hard wil maken voor het behouden van voldoende sociale huurwoningen in Rijswijk. Dat betekent dat we de komende jaren meer woningen in de plannen moeten toevoegen.” De woningcorporaties zijn daar uiteraard ook verheugd over. Directeur Rob van den Broeke van Rijswijk Wonen: “Deze ondertekening betekent dat we met elkaar aan de slag gaan om ervoor te zorgen dat de woningen er ook snel komen. Dat betekent versnellen waar dat kan, en kansen pakken die zich aandienen.”

Presentatieafspraken
In de prestatieafspraken bepalen de huurders, de gemeente en de corporaties met elkaar wat zij gaan doen. Er waren meerdere redenen om de prestatieafspraken al na één jaar te wijzigen. Niet alleen vanwege de prangende vraag naar meer sociale huurwoningen, ook aan de vraag naar betaalbare en duurzame woningen willen de gemeente en woningcorporaties tegemoet komen. In de prestatieafspraken zijn daar dan ook afspraken over gemaakt.