Mogelijke subsidie van 1,6 miljoen voor flexwoningen in gemeente Leidschendam-Voorburg

Mogelijke subsidie van 1,6 miljoen voor flexwoningen in gemeente Leidschendam-Voorburg

Gemeente Leidschendam-Voorburg komt in aanmerking voor een subsidie van het rijk van circa 1,6 miljoen euro voor flexwoningen op verschillende locaties in de gemeente. De subsidie wordt alleen uitgekeerd als uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat de locaties geschikt zijn voor flexwoningen. De gemeente streeft ernaar voor 2024 voor 200 huurders flexwoningen te realiseren om de druk op de sociale woningmarkt te verlichten.

Haalbaarheidsonderzoek
Het haalbaarheidsonderzoek voor de locaties loopt nog. Hierbij wordt gekeken naar hoe lang en hoe snel de locatie beschikbaar is, hoe groot deze is, of het gaat om gemeentegrond, of er voorzieningen in de buurt zijn, of de bereikbaarheid goed is en of er ondergrondse infrastructuur ligt. Daarnaast wordt er naar de financiële haalbaarheid gekeken en een financiële afweging gemaakt, deze kan per locatie kan verschillen.

Gesprek met de omgeving
Zodra duidelijk is of flexwonen op een locatie technisch en financieel haalbaar is, worden de omwonenden hierover geïnformeerd en wordt er een inloopavond georganiseerd. De gemeente en de woningcorporaties gaan dan met omwonenden in gesprek over de inpassing, de leefomgeving, het groen en het parkeren. Met de inbreng van de omgeving gaat er een voorstel ter besluitvorming naar de gemeenteraad.